miercuri, 9 aprilie 2014

ORDINUL ILUMINAŢILOR

ORDINUL ILUMINAŢILOR. 

ANARHIA.

CLUBUL DE LA ROMA.

(sursa:  Pr. Victor Moise – Problema evreiască, vol.I, p. 339-345)

ORDINUL ILUMINATILOR 

Deşi acest ordin a fost înfiinţat de un neevreu, a devenit un instrument al evreilor, finanţat şi manipulat de bancherii francmasoni evrei.
Acest ordin a fost fondat la l mai în anul 1776 de către Adam Weishaupt (1748- 1830), fiind însărcinat să creeze şi să organizeze acest ordin de către evreul bancher Rotschild. Adam Weishaupt n-a fost evreu dar a lucrat pentru interesele generale ale iudaismului, motiv pentru care unii cercetători 1-au socotit chiar că este evreu (Taguieff, p.l20).
Ralph Emmerson (1803-1882) scrie că “Adam Weishaupt a fondat Iluminismul cu scopul de a distruge integral creştinismul”.
Adam Weishaupt a fost profesor universitar la Ingelstadt până în anul 1770, dată după care timp de şase ani a conceput un “plan mondialist” a cărei realizare trebuia să se împlinească prin intermediul revoluţiilor pe care iluminaţii nu numai că trebuiau să le declanşeze ci şi să le dirijeze în secret.
Paul Naudon, în “Istoria francmasonerie din Italia” scrie: “Iluminismul  a apărut în afara francmasoneriei dar s-a infiltrat în loje.
Serge Hutin scrie că „Weishaupt era un tânăr de 28 de ani student la drept Canonic” şi că Ordinul Iluminaţilor a apărut mai întâi ca societate de învăţământ a unui institut de educaţie socială şi ştiinţifică, a unui grup de într-ajutorare şi solidaritate”.
Serge Hutin numeşte această societate “secretă şi paramasonică”. Şi istoricii români ai francmasoneriei, folosesc această sintagmă: “ordinul paramasonic al iluminaţilor”.
Ca o mostră a falsificării adevărului şi a discreditării istoricilor care nu scriu pe placul evreilor, prezint un citat în formularea „istoricului, filosofului şi celebrului politolog francez Pierre-Andre Taguieff’, din lucrarea sa „Iluminaţii”.
„Demagogul conspiraţionist american Gerald B. Winrod, într-un pamflet publicat în 1935 şi inirulat „Adam Wieshaupt; A Human Devil, afirmă de pildă că din 39 de înalţi conducători ai Ordinului Iluminati 17 erau evrei, iar Karl Marx (…), şi-a inspirat învăţăturile din Adam Weishaupt”. Şi, referitor la activitatea politică a vremii sale, el ajunge uşor la concluzia nu doar că „Iluminaţii erau evrei”, dar şi că, în mod similar, dictatura instalată la Moscova era evreiască” (Winrod, p.45,47), (apud Tagueiff, p.l 19).
Lady Oucenborough, în „The Occult Theocrasy”, scria în 1933 că „Iluminaţi nu sunt decât un tentacul al masoneriei caracatiţe care sufocă lumea” (p. 184), (apud Tagueiff, p. 119).

ANARHIA

“Obiectivul ultim urmărit de Iluminaţi era ANARHIA”. Comănescu şi Dobrescu, cei care au scris o istorie a francmasoneriei, diferită de cele obijnuite, apreciază Iluminismul a fi “o sectă a francmasoneriei, care-şi propune, între altele, să distrugă catolicismul, adică creştinismul”.
“Această societate a jucat un rol important în campania anticlericală şi antimonastică ce se desfăşura în acest timp în catolica Bavarie. Structura definitivă a Ordinului a fost dată la sfârşitul anului 1779 de către baronul de Knigge, şi ordinul s-a dezvoltat în afara Bavariei”.
Hutin ne informează că “în anul 1782 a aderat la Ordinul Iluminaţilor, un francmason ilustru, baronul von Knigge, care, mai îârziu a ajuns în conflict cu Weishaupt”. Conflictul a dus la “o anchetă a Ordinului Iluminaţilor, care a descoperit că ordinul respingea creştinismul, se deda la plăceri epicureice, justifica sinuciderea, respingea patrimoniul şi loialitatea, socotindu-le drept prejudecăţi ale celor înguşti la minte, îngăduia răul în folosul binelui, aşeza interesele ordinului mai presus de orice”.
Iluminismul a fost transplantat pe continentul american de bancherul american David Rockefeler.
Cu peste 120 de ani înainte de înfiinţarea acestui ordin, Franţa a avut propria ei societate a iluminaţilor, numită “Guerinet”.
Iluminaţii lui Weishaupt, din Bavaria, consideră creştinismul ca fondat pe o carte plină de confuzii istorice fără nici o bază .
în anul 1778 Weishaupt a devenit mason. Ca întemeietor al unei organizaţii secrete el a purtat numele conspirativ de Spartacus. De la acest nume conspirativ, Roza Luxemburg, o evreică din Polonia, a creat ideologia care a condus la crearea, în anul 1917 a “Ligii Spartacus”.
Principalul obiectiv al adevăraţilor Iluminaţi este constituirea unui guvern dictatorial mondial. W. Milton Cooper scrie că “Weishaupt cerea abolirea tuturor guvernelor naţionale, abolirea moştenirii, a proprietăţii particulare, a căminului individual, a noţiunii de familie şi a tuturor religiilor existente, ca să poată impune omenirii ideologia luciferică totalitarista”. Ralph citează după Nasta Webster cele de mai sus, dar adaogă şi abolirea oricărei moralităţi şi instituirea educaţiei comunale a copiilor.
Menţionez că pentru W.M. Cooper, venerarea lui Lucifer, este “ultimul mister din vârful piramidei masonice”.
Radicalism şi ferocitate este esenţa acestui Ordin. Cei care nu renunţă la propria religie, şi nu acceptă noua religie, sunt propuşi pentru exterminare. Ralph scrie: “după A. Weishaupt asasinarea celor nedemni, a celor care nu sunt dispuşi să accepte noua religie, va G acceptabilă”. Ca ateu cu inimă vicleană, Weishaupt afirmă: “în scopul de a distruge întreaga creştinătate, am afirmat că suntem singura, adevărata religie – scopul scuză mijloacele”.
Ralph îl citează pe abatele Augustin de Barruel. “Iată ce scrie despre Iluminaţi abatele: “O sectă teribilă şi oribilă. A complotat pentru acea revoluţie generală (de la 1789), care ar G trebuit să răstoarne toate tronurile, toate altarele, să anihileze orice proprietate, să şteargă (să nimicească) orice lege, şi să sfârşească prin a dizolva toată societatea” în Gnalse urmăreşte distrugerea creaţiei, scopul lui Lucifer.
Ordinul Iluminaţilor n-a fost întemeiat de evrei, ci la porunca evreilor, care şi l-au însuşit prin îmbrăţişarea lui de către casa Rotschild, care l-a unit cu francmasoneria şi l-a pus în slujba “idealurilor” iudaice de a distruge creştinismul şi de a cuceri tot pământul.
Pentru reuşita acţiunilor conspirative ale ordinului, Weishaupt a declarat: „punctul forte al ordinului nostru se află în tăinuirea sa, în păstrarea secretului”. Se folosesc diferite organizaţii secrete pentru realizarea N.O.M. Pentru a reuşi, iluminaţii trebuie să “creeze mai întâi haosul. Lui Weishaupt i s-au atribuit războiul de independenţă din America, cel care a slăbit Imperiul Britanic precum şi Revoluţia franceză care a distrus Imperiul Francez, încă din anul 1785. guvernul Bavariei îi scosese în afara legii pe iluminaţii lui Weishaupt.
“în 1785 ordinul Iluminaţilor a fost desfiinţat şi Weishaupt surghiunit”. Daniel Pipes consemnează că “în 1788 Iluminiştii şi francmasoneria sunt deconspiraţi (pentru) că urmăresc să guverneze lumea şi să distrugă civilizaţia creştină.. Weishaupt se lăuda că organizaţia lui va rămâne ascunsă de ochii publicului”, şi totuşi a fost deconspirată pentru „deasupra iluminaţilor manevra iudiaismul în mod clandestin “.
John Robinson, profesor la Universitatea din Edinburg, a denunţat planurile lui Weishaupt prin cartea intitulată “Dovada unei conspiraţii care (vrea) să distrugă toate guvernele şi religiile” publicată chiar în 1789.
Daniel Pipes îl citează pe abatele Augustine Barruel (1741-1820) care a scris în voluminosul său tratat despre Revoluţia franceză: “filosofii, francmasonii, Iluminiştii şi alţii, au pus la cale Revoluţia franceză în numele evreilor”. Mult mai târziu s-a aflat că “influienţa ulterioară a Iluminaţilor din Bavaria asupra Revoluţiei franceze nu este de domeniul presupunerilor. Numai că nu în 1789 o vom vedea triumfând, ci în vara lui 1792, odată cu victoria Comunei insurecţionale dinParis”.
Iluminaţii au crezut că prin războaiele purtate de Napoleon se va crea o “Uniune a Statelor Europene” controlată de ordinul lor. Se crede că “atunci când tentaţia absolutistă l-a îndepărtat pe Napoleon de iluminaţi, a fost imediat eliminat” ordinul iluminaţilor.
Ordinul iluminaţilor era compus din vârfurile masonice evreieşti care au declanşat teroarea Revoluţiei franceze.
Daniel Pipes ne destăinuie bucuria cu care Weishaupt a întâmpinat teroarea revoluţiei strigând: “E o fericire să distrugi creştinătatea şi civilizaţia” IUI, deci întemeietorul Ordinului Iluminiştilor a fost un nihilist, un satanist.
Preşedintele Universităţii Harvard, Joseph Willard a declarat în anul 1812: “Există suficiente dovezi ca în această ţară s-au înfiinţat mai multe societăţi ale iuluminaţilor. Fără îndoială, acestea fac eforturi să submineze în secret toate instituţiile noastre strămoşeşti, sacre şi civile. Aceste societăţi sunt înhăitate în mod clar cu cele ale aceluiaşi ordin din Europa. Trăim o perioadă alarmantă”.
Se apreciază, aşa cum am mai afirmat, că ordinul iluminaţilor s-a fondat la sugestiile şi cu ajutorul material al casei Rothschild care dorea să dea francmasoneriei o conducere de elită.
Bătălia de la Waterloo, din iunie 1815 a consolidat controlul clanului Rothschild asupra guvernului englez.
După moartea lui Adam Weishaupt în 1832, conducerea Ordinului Iluminiştilor a fost preluată de Giuseppe Mazzini (1805-1872).
Printre adepţii lui Weishaupt s-a numărat şi Karl Marx, care a ţinut seamă de “Testamentul” lui Weishaupt, în programul comunist pe care 1-a elaborat.
Pe timpul conducerii Ordinului Iluminiştilor de care Giuseppe Mazzini, între anii 1834 şi 1872, a fost introdus în grupul iluminaţilor generalul american Albert Pike, (1809-1891), un adept al “guvernului mondial”. El a propus declanşarea a trei războaie mondiale pentru realizarea unui “guvern momdial”. Interesant este că Albert Pike a prevăzut pornirea celui de al III-lea război mondial, după formarea unui stat sionist, naţional-religios în Palestina, în urma acutizării conflictului dintre sioniştii religioşi şi arabii islamişti. La 7 iunie 1872, la congresul de la Wilhelmsbad francmasoneria continentală a fuzionat cu iluminaţii lui Weishaupt.
Se apreciază că Friederich Nietzsche a dezvoltat “şcoala germană a iluminaţilor”.
Iluminaţii au determinat bancherii din Wall Street să finanţeze Japonia în conflictul său cu Rusia din 1904.
Se presupune că atentatul de la Saraievo care a determinat începrea primului război mondial, a fost pus la cale de Iluminişti, şi a fost executat de evreul Gavrilo Princep la 28 iunie 1914.
Evreii comunişti care au venit din America, pentru sprijinirea revoluţiei bolşevice, în frunte cu Trotzki (1879-1940) au fost sprijiniţi masiv, dar în secret, de iluminaţi.
Istoricul Amin Heinen precizează că dintre Ilumininaţi, “clanul Rotschild a fost implicat în finanţarea revoluţiei din 1917  şi 1-a susţinut pe Trotskişipe tovarăşii lui”.

CLUBUL DE LA ROMA

Ordinul iluminaţilor era condus de “Clubul celor zece” supranumit “Clubul de la Roma” . Scopul iniţial al Iluminaţilor a fost stabilirea unei noi ordini mondiale. Însuşi tratatul de pace de la Verssailles a fost conceput de colonelul House şi de iluminaţi.
Unul dintre cei mai influienţi iluminaţi ai secolului XX a fost Aleister Crowley, (1875-1947) care, se presupune, 1-ar fi influienţat din umbră pe Hitler.
în anul 1978 Clubul de la Roma, a publicat cinci lucrări importante care prezentau în detalii forma pe care o va lua restructurarea ordinii internaţionale cât şi scopurile lor pentru umanitate.
Clubul de la Roma a propus ca noua ordine mondială să înlocuiască toate monedele existente printr-un cont informatic înainte de sfârşitul mileniului.
Simbolul principal al Iluminaţilor este steaua lui David înscrisă într-un cerc .
Se afirmă că Organizaţia Naţiunilor Unite este cadrul în care lucrează iluminaţii prin “Comisia trilaterală”.
Iluminaţii decid în S.U.A. cine, când şi unde va fi ales viitorul preşedinte: ei hotărăsc când trebuie să înceapă un război şi când nu. Ei pregătesc cel de al treilea război mondial, după dezastrul căruia naţiunile vor implora guvernarea mondială. Catastrofa goylor, este salvarea iudaismului! Iluminaţii spun că oamenilor le trebuie mai întâi restructurată gândirea şi apoi vor spune singuri, da, guvernării mondiale.
Cum înţeleg iluminaţii să restructureze gândirea oamenilor ? Bolşevismul a dat o soluţie prin Laurenţiu Beria, adică prin “spălarea creerului”, iar în România evreul Nikolski a experimentat procedeul prin “reeducarea” deţinuţilor politici de la închisorile din Piteşti, Gherla şi Aiud. “Spălarea creerului”, înlocuirea memoriei după metodele “înţelepţilor iluminaţi”, crima împotriva umanităţii, toate au fost transpuse în cârca naziştilor.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IEZUITII

Cred ca ati auzit pana in prezent o multime de informatii despre conspiratiile si

 secretele pe care le ascund o multime de societati secrete ca Bilderberg, Illuminati, CFR, Comitetul celor 300 etc. Se considera ca ele ar conducea lumea, prin intermediul deciziilor care se iau la nivel politic. Toate aceste informatii sunt binecunoscute publicului larg, mai ales in ultimii ani, datorita raspandirii Internetului.
E interesant faptul ca, in toate dezvaluirile privind aceste societati secrete se pune accentul pe faptul ca ele ar reprezenta elita evreiasca, care ar dori astfel sa acapereze intreaga lume. Dar ce se intampla daca lumea ar fi, de fapt, condusa din umbra de catolici, prin intermediul societatii iezuite? Acest lucru este sustinut de catre un scriitor de probleme religioase contemporane, pe nume Eric Jon Phelps, in cartea sa “Asasinii Vaticanului”. Cartea se remarca prin folosirea de documente istorice autentice, care ar confirma cele afirmate mai sus. In exclusivitate si in premiera in limba romana, va prezentam o compilatie dintr-un interviu incendiar cu Eric Phelps, din care veti afla dezvaluiri cutremuratoare.
Cine sunt iezuitii?
A nu se uita ca, potrivit istoriei oficiale, Ordinul iezuitilor (ca si alte ordine, ca cel franciscan) este un ordin din cadrul Bisericii Catolice. El a fost infiintat in anul 1534 de celebru teologi Ignatiu de Loyola. Pe langa cele trei voturi (promisiuni) calugaresti obisnuite (ascultare, castitate, saracie), iezuitii au introdus un al patrulea vot, anume cel de ascultare neconditionata fata de papa. In 1632, la Paris au infiintat societatea secreta Aa, cu scopul de a pregati tinerii misionari. Ordinul a fost desfiintat in anul 1773, de catre papa Clement al XIV-lea, bula care s-a aplicat in majoritatea tarilor europene, cu exceptia Rusiei si Prusiei, tari care i-a protejat pe iezuiti.
Iezuitii detin controlul lumii din 1540?
  1. Inainte de a incepe, sa spunem cateva cuvinte despre aceasta carte. Ea acopera toate aspectele controlului global al iezuitilor asupra lumii, incepand din anul 1540. Autorul leaga fiecare conflict major si fiecare asasinat politic de Ordinul Iezuitilor. Ca si alte grupuri, evreii n-ar fi fost altcva decat niste pioni nevinovati in agenda iezuita. Totodata, Superiorul-general al iezuitilor (asa-numitul “Papa negru”, “negru” semnificand activitatile malefice, ascunse) da ordine actualului papa. De altfel, ordinul iezuitilor isi are sediul tot in Roma, in apropierea Vaticanului.
Sa incepem acum interviul, cel care va prezinta dezvaluirile cutremuratoare de care vorbeam la inceput.
Iezuitii se inchina lui Lucifer
1) Reporter: Unde apare Satan in tot acest tablou si care este scopul iezuitilor, asa-zisa Societate a lui Iisus?
Phelps: Iezuitii superiori (de la conducerea societatii) sunt vrajitori. Ei sunt luciferici, adica ei il venereaza pe ceea ce ei numesc Lucifer. Ei nu cred in Satan, ci cred in Lucifer. Conform lui Alberto Rivera, cel care a facut parte in anii ’60 ai secolului trecut din conducerea ordinului iezuitilor, el a fost invitat la o “ceremonie neagra” in Spania, organizata de iezuiti, in care participantii purtau pelerine negre si se inchinau lui Lucifer.
2) Reporter: Care e procesul de alegere a unui Iezuit General?
Phelps: Iezuitii superiori il aleg, si, odata ales, e pe viata, doar daca nu devine “eretic” intre timp.
Juramantul iezuitilor e foarte asemanator cu Protocolul Inteleptilor Sionului
3) Reporter: Ce reprezinta “iezuitii superiori”?
Phelps: Ei sunt cei “marturisiti”, adica depun juramantul iezuitilor, care este “profesiunea lor de credinta”.
4) Reporter: Ceea ce m-a intrigat in legatura cu acest juramant e asemanarea sa cu “Protocoalele Inteleptilor Sionului”.
Phelps: In mod evident, Ordinul iezuitilor e cel care a scris Protocoalele. Alberto Rivera care a fost un iezuit, a afirmat ca evreii si Papa au scris impreuna Protocoalele. Dar eu cred ca doar iezuitii au facut-o, pentru ca doar ei erau singurii capabili sa faca asta. Pentruca ei se afla in spatele guvernelor, si chiar si in spatele cluburilor sportive profesioniste. De exemplu, patronul lui Pittsburgh Steelers (club celebru de baseball american) este iezuit. La fel si patronul clubului Detroit Lions. L-au folosit si pe Walt Disney (patronul parcurilor de distractie Disneyland), si asta pentru ca vor sa distreze lumea, sa-i “imbete” pe oameni cu placere. Sa nu se uite ca unul din punctele importante din Protocoale este acesta: crearea de distractii pentru omenire. In timp ce lumea va fi ocupata cu distractiile, ei isi pot cladi in liniste tirania.
Las Vegas-ul e controlat de Mafia, sub obladuirea Bisericii Catolice
5) Reporter: Care este rolul Las Vegas-ului in tot acest mecanism? (Las Vegas-ul este celebrul oras american, patria jocurilor de noroc, unde se spala anual zeci de miliarde de dolari)
Phelps: Las Vegas-ul, in cea mai mare parte a sa, este controlat de Mafie. Dar toate marile familii mafiote sunt romano-catolice, si toate sunt subordonate Papei sau Cardinalului de New York. De exemplu, Frank Costello, membru marcant al mafiei americane, a fost prieten foarte apropiat cu mogolul hollywoodian, Joe Kennedy, membru al Cavalerilor de Malta. Cavalerii de Malta sunt frati cu marile familii mafiote, Gambino, Lucchese, Columbo. Si ei controleaza Hollywood-ul, si nu evreii. Evreii nu sunt decat oamenii de fatada, caci in spatele lor se afla Mafia si cardinalul de New-York.
Iezuitul General, dictatorul absolut
6) Reporter: Spuneti-mi tot ce stiti despre Iezuitul General.
Phelps: Iezuitul General este dictatorul absolut, complet si total al Ordinului. Atunci cand el vorbeste, provincialii il asculta. Provincialii sunt subordonatii sai, in prezent avand un numar de 83. In prezent, Ordinul iezuitilor acopera 83 de regiuni ale lumii. Fiecare regiune este condusa de un provincial. De exemplu, in SUA sunt 10 provinciali, in America Centrala, 1 provincial, in Irlanda tot 1 provincial. E un sistem centralizat de administrare, specific Bisericii Romano-Catolice, unde toate provinciile sunt subordonate unui singur “monarh”.
Iezuitul General controleaza toate marile servicii secrete ale lumii
Intr-o carte scrisa de Edmond Paris, “Vaticanul impotriva Europei”, acest autor afirma ca ultimii 30 de razboaie din lume sunt atribuiti iezuitilor, ca de exemplu razboiul din Serbia. Dar Edmond Paris nu intelege un singur lucru: faptul ca Iezuitul General controleaza toata comunitatea internationala a serviciilor secrete: CIA, FBI, fostul KGB, Mossad, SIS. El controleaza absolut totul.
Biserica Catolica a luptat impotriva libertatii de constiinta, prin Conciliul de la Trent
9) Reporter: Sa ne intoarcem la inceputuri. Ce a fost Conciliul de la Trent?
Phelps: Conciliul de la Trent a fost raspunsul Romei la reforma protestanta. Sa nu uitati ca reforma protestanta ne-a adus libertatea politica de care avem parte azi. Suveranitatea nationala n-ar fi existat fara Reforma. Drepturile individuale n-ar fi existat fara Reforma. Reforma a venit cu doctrina mantuirii prin propria credinta, nefiind nevoie de preot pentru a ajunge in Rai. Reforma spunea ca tot ce avem nevoie este doar mantuirea in Hristos. Astfel, Vaticanul era deposedat de puterea sa spirituala. Preotii nu mai erau doriti, oamenii putand sa aiba parte de cuvantul lui Dumnezeu direct din Biblie. Drept consecinta, natiuni ca Olanda, Anglia sau Germania au inceput sa se desparta de puterea Papei. Sfantul Imperiu Romano-German se despartea, iar Carol al V-lea, imparatul acestui imperiu se calugari.
Roma se vazu atunci in pericol, pentru ca se pierdea putere si bani. Natiunile nu-si mai plateau “cota lui Petru” pentru trezoreria Vaticanului. Si Papa era foarte suparat, caci el sustinea ca detine doua puteri: puterea temporala si cea spirituala. Odata cu pierderea puterii spirituale, o pierdea si pe cea temporala. Cu alte cuvinte, Papa nu mai putea sa conduca prin intermediul regelui din tara respectiva, caci regele nu-i mai recunostea autoritatea. Asa s-a intamplat de exemplu cu regele Henric al VIII-lea al Angliei, care nu a mai recunoscut autoritatea Papei asupra bisericilor din Anglia, ce au fost trecute sub autoritatea Bisericii Anglicane.
Si astfel, avu loc Conciliul de la Trent (1545-1563), desfasurat in 25 de sesiuni. In toate aceste sesiuni, au fost condamnate toate tezele Reformei. Oricine crede ca mantuirea sa poate avea loc in afara Bisericii Catolice are parte de anatema. Oricine crede ca Papa nu este vicarul lui Hristos, va avea parte de aceeasi anatema.
Cea mai importanta sesiune a fost cea de a 4-a, in care iezuitii condamnau libertatea cuvantului, libertatea presei si libertatea constiintei. Asa ca, niciun om nu-si putea alege religia, nu-si putea publica ceea ce simte, nu putea avea libertatea constiintei.
Iezuitii au vrut razboiul din Vietnam, pentru a “curata” acest stat de budisti
10) Reporter: Ati afirmat ca asasinarea presedintelui John Kennedy a fost ordonata de Iezuitul General, executata de Papa Paul al VI-lea si dusa la indeplinire de “papa american”, cardinalul Joseph Spellman. Vreti sa va justificati aceasta afirmatie?
Phelps: Desigur. In primul rand, presedintele Kennedy a fost asasinat pentru ca dorea sa puna capat razboiului din Vietnam si vroia sa puna capat si dominatiei CIA. De aici apar alte doua intrebari: Dorea Roma razboiul din Vietnam? Si, controla Roma CIA-ul? Raspunsul e afirmativ la ambele intrebari.
Stim foarte bine ca razboiul din Vietnam a mai fost denumit “razboiul lui Spelly”, adica “razboiul cardinalului Spellman”. Cardinalul a facut vizite pe frontul de razboi de mai multe ori, numindu-i pe soldatii americani “soldatii lui Hristos”. Omul care se afla la comanda fortelor americane era un romano-catolic, membru al CFR, generalul William Westmoreland. Acest general era agentul cardinalului si care avea grija ca razboiul din Vietnam sa fie purtat in mod corespunzator.
Si de ce dorea cardinalul Spellman razboiul din Vietnam? Pentru ca asta era dorinta Iezuitului General. Si de ce dorea Iezuitul General razboiul din Vietnam? Pentru ca poporul Vietnamului, budistii, nu puteau fi convertiti la catolicism. Ei nu aveau nevoie de Roma. Exista o prezenta iezuita de cateva secole in Vietnam, asa ca s-a hotarat ca budistii din Vietnam sa fie exterminati. Apoi, “curatire” urma sa se intample si in statele vecine Vietnamului, in Cambodgia (cu ajutorul lui Pol Pot), Thailanda si in Laos. Aceasta “curatire” a budistilor trebuia sa desavarseasca ceea ce a facut liderul chinez comunist, Mao Zedong, in tara sa, China. Dar Mao Zedong a fost controlat de iezuiti, asa ca…era nevoie de razboiul din Vietnam.
Vaticanul controleaza si traficul de droguri…
O alta motivatie a razboiului din Vietnam era traficul de droguri, de care era beneficiara Roma. Vaticanul controleaza tot traficul international de droguri: heroina, opium, cocaina. Columbia (tara nr.1 din lume, producatoare de droguri) are un concordat cu Papa. Un concordat semnifica un tratat cu Papa. Asemenea concordate au avut loc intre Papa si Hitler, Mussolini, Franco (3 mari dictatori ai lumii). De ce avea nevoie Roma de un concordat cu Columbia, decat pentru a controla traficul de droguri? Desigur, ca nu cardinalii sau Papa se ocupa direct de traficul de droguri, acest lucru fiind realizat prin intermediul familiilor mafiote, aflate sub controlul Iezuitului General. De fapt, Iezuitul General se ocupa de traficul de droguri inca de acum cateva secole, fiind implicat in traficul de opium din China.
In concluzie, razboiul din Vietnam trebuia sa consolideze si mai bine uriasul trafic de droguri dintre Vietnam (tara producatoare de droguri) si SUA. Iar cei care se ocupau de traficul de droguri din SUA, CIA si mafia americana, aflati sub obladuirea Iezuitului General, trebuiau sa-l asasineze pe Kennedy.
Vaticanul si iezuitii au fondat CIA
Interesant faptul e ca CIA, agentia centrala americana, a fost creata de cavalerii de la Malta. Unul dintre fondatorii CIA a fost un romano-catolic fanatic irlandez, Bill Donovan, fratele sau fiind preot dominican, Vincent Donovan. Asadar, CIA a fost fondata sub obladuirea Bisericii Romano-Catolice, care astfel are un control asupra sa. Totodata, iezuitii sunt cei care au adus in randurile CIA o multime de soldati nazisti, pe care iezuitii i-a folosit pentru a-i ucide pe evrei in Europa. Astfel ca CIA de azi este o arma, o arma de spionaj folosita de Vatican.
Iezuitii, cauza pentru bombele de la Hiroshima si Nagasaki
12) Reporter: In 1639, iezuitii au fost alungati din Europa. Se pare ca n-au uitat acest lucru.
Phelps: Iezuitii niciodata nu uita. Aceste cuvinte ii apartin chiar presedintelui american Abraham Lincoln. Asa ca, razbunarea pentru Japonia s-a ivit odata cu cel de-al doilea razboi mondial. E oare o coincidenta ca avioanele care au bombardat atunci Japonia erau produse de companii ca Lockheed, Boeing, McDonald-Douglas sau Grumman, toate detinute de proprietari iezuiti?
E posibil ca in alte articole, sa va prezentam alte materiale explozive despre Ordinul Iezuitilor si puterea lor.
JURAMINTUL IEZUIT
ezuiţii sunt un rang înalt al elitei preoţeşti. Termenul de „iezuit” are două înţelesuri. La propriu înseamnă „membru al Ordinului călugăresc „Compania lui Iisus” sau „Ordinului Iezuit”. La figurat însă, „iezuit” înseamnă om ipocrit, intrigant, perfid, viclean.
După ce termină teologia catolică, cine vrea să intre în Ordinul iezuit, mai studiază încă 14 ani, după care depune jurământul în faţa steagului negru iezuit, care are pe el un craniu şi două oase încrucişate!, şi rosteşte următorul jurământ:
„Eu…preot, în prezenţa Atotputernicului Dumnezeu şi a binecuvântatei Fecioare Maria, a binecuvântatului Arhanghel Mihail şi a binecuvântatului Sf. Ioan Botezătorul şi a sfinţilor apostoli Petru şi Pavel şi a tuturor sfinţilor din oastea cerească, precum şi în prezenţa voastră, a părinţilor mei sufleteşti şi a generalului suprem al societăţii iezuite, organizaţie întemeiată din pântecele Fecioarei Maria, declar şi jur că Sfinţia  Sa Papa este vice-rege al lui Hristos, capul universal al Bisericii Catolice de pe întregul Pământ şi că prin virtutea cheilor de a lega şi a dezlega, date sfinţilor de însuşi Iisus, Papa are puterea să detroneze regi, prinţi, state, Comonwealth-ul şi guvernatori eretici, tot ce nu are confirmarea Sfântului Scaun şi că ei pot fi cu siguranţă distruşi. De aceea, cu tot efortul şi puterea mea, eu voi apăra doctrina, tradiţiile Bisericii şi pe Papa, împotriva tuturor uzurpatorilor, dintre autorităţile protestante şi în special Biserica Luterană din Germania, Olanda, Danemarca, Suedia, Norvegia şi Anglia, precum şi de pe continentul american şi oriunde s-ar afla protestanţii pe glob. Eu nu mă voi supune niciodată unui rege eretic, sau să ascult legile unei ţări protestante sau liberale. Eu declar că voi ajuta şi voi asista anunţând pe Preasfinţia Sa de tot ce pare a fi primejdios intereselor Bisericii. Oriunde m-aş afla pe Glob, eu voi depune un efort maxim de a extirpa toată pretinsa lor putere, în mod legal sau pe orice altă cale. Eu declar că nu-mi voi asuma nici o doctrină eretică, propagând interesele Bisericii mamă, păstrând strict sfaturile agenţilor iezuiţi care m-au instruit pe mine, precum şi să nu divulg direct sau indirect, în scris sau verbal, ceva din planurile organizaţiei iezuite şi, în acelaşi timp, să execut tot ce-mi vor porunci superiorii mei, în frunte cu Papa.
Eu declar că nu voi avea opinia mea proprie sau orice rezervă mintală, la fel ca un cadavru şi nu voi ezita să ascult orice poruncă pe care o voi primi de la Papă, superiorii mei din poliţia Vaticanului sau de la Iisus.
Eu declar că voi merge în orice parte a Globului fără să murmur, supunându-mă oricărui ordin încredinţat mie.  Declar că, ori de câte ori mi se va prezenta ocazia, voi purta război necruţător, în secret sau pe faţă, împotriva tuturor protestanţilor eretici şi voi încerca, direct sau indirect, să-i extirp sau să-i extermin de pe faţa Pământului, necruţând nici sex, nici vârstă şi nici o altă circumstanţă. Mă angajez să-i prind, să-i distrug şi să-i spulber, fie prin strangulare, fie arşi sau fierţi în cazane sau îngropându-i de vii pe toţi aceşti eretici. Voi spinteca pântecele mamelor însărcinate, le voi scoate plodul şi îi voi zdrobi capul de piatră, desfiinţând pentru totdeauna această sectă periculoasă. Când nu voi putea acţiona deschis împotriva acestor eretici, eu voi folosi în secret cupa cu otravă, lame sau seringi otrăvitoare şi gloanţe de plumb, indiferent de rang, demnitate sau autoritate, în orice condiţii. Eu voi fi un ostaş credincios Papei sau superiorilor mei din Ordinul Iezuit” (3).
Călcarea jurământului în  faţa steagului negru nu cere altă pedeapsă decât moartea.
În cartea „Marea Luptă” cu mai bine de 100 de ani în urmă Ellen G. White a scris un fragment din acest jurământ: „Fiecare cardinal arhiepiscop sau episcop depune faţă de papă următorul jurământ: „Pe ereticul şi rebelii contra domnului nostru Papa sau a urmaşilor săi îi voi urmări şi mă voi împotrivi lor cu toate puterile…”
Am prezentat în întregime acest jurământ pentru ca cititorul să-şi dea seama de unde provine fanatismul acestor oameni.
Pe lângă jurământul prezentat mai sus, iezuiţii mai au îndreptarul intitulat „Secreta Monita” , divulgată doar de două ori: în anii 1600

-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------MASONERIA


Definiţia francmasonerieiFrancmasoneria este o organizaţie secretã, o perfidã conspiraţie mondialã cu scopuri malefice ascunse (singura organizaţie politicã ce foloseşte în rãu energiile naturii, prin ritualuri de magie neagrã şi prin invocarea forţei Satanei), care urmãreşte sã stãpâneascã într-un mod tiranic oamenii acestei planete (consideraţi simple animale cu faţã umanã), prin instaurarea pânã la sfârşitul secolului a unei aşa zise Noi Ordini Mondiale, în realitate noul haos al Satanei. Francmasoneria este de fapt condusã din umbrã de mişcarea Sionistã prin intermediul aşa-zisului Guvern ultrasecret “invizibil” al Terrei numit şi Majestic 12 şi prin Marea Lojã Mamã şi Consiliul Suprem (formate numai din membri sionişti) B’NAI B’RITH. Mişcarea sionistã este formatã din magnaţi evrei, adevãraţii bogãtaşi ai Pãmântului, care controleazã la ora actualã într-un mod diabolic finanţele şi aurul lumii. Membrii mişcãrii Sioniste utilizeazã tehnici subtile de magie neagrã, se închinã Satanei şi cu o inteligenţã diabolicã stabilesc ierarhii ale rãului între state şi puteri militare, organizeazã blocade economice şi de orice alt tip asupra ţãrilor care îşi apãrã independenţa ameninţatã, adesea ocupã teritorii şi ţãri, creeazã conflicte interetnice în urma cãrora fãrâmiţeazã ţãri (vezi tragedia din Yugoslavia pe care vor sã o realizeze şi în România prin conflicte interetnice şi interreligioase în Transilvania, sã nu uitãm evenimentele din martie 1990 de la Târgu-Mureş); francmasonii folosesc metode foarte perverse: şantaj economic, politic, militar, informaţional, mani*****rea unor întregi naţiuni prin metode clasice (propagandã deschisã, corupţie, şantaj şi prin tehnici de rãzboi psihologic: intoxicarea cu informaţii false, pervertirea conştiinţelor omeneşti, dirijarea intereselor unor naţiuni şi popoare în direcţii contrare intereselor proprii, semãnarea urii şi dezbinãrii între cetãţenii aceleiaşi naţiuni sau între popoare diferite). Pentru a realiza acest plan diabolic, mişcarea Sionistã a elaborat în 1897 la Congresul masonic mondial din Elveţia, 24 de procese verbale cunoscute sub numele de “Protocoalele înţelepţilor Sionului”. Deşi francmasonii susţin în mod pervers cã aceste protocoale sunt false şi au fost fãcute de cei care vor sã denigreze francmasoneria, totuşi este evident pentru orice om inteligent cã ele sunt reale pentru simplul motiv cã tot haosul actual al omenirii confirmã în mod izbitor în cele mai mici amãnunte ideile Protocoalelor, care constituie chiar planul fundamental de acţiune al Francmasoneriei, elaborat cu o inteligenţã diabolicã de “înţelepţii Sionului” în aceste 24 de protocoale încã din 1897. Este evident cã nu este vorba de o simplã coincidenţã şi cã aceste protocoale stau la baza acţiunilor mişcãrii Sioniste care conduce şi coordoneazã în realitate toate lojile masonice şi reprezintã de fapt ce vrea sã spunã sloganul masonic “Prin haos la ordine”.

Ideile fundamentale ale protocoalelor sunt:
1. Francmasonii nu admit alt drept decât cel al forţei; “liberalismul” propagat de ei printre creştini a distrus religia creştinã şi autoritatea statului.
2. Aurul a intrat în mâinile mişcãrii Sioniste şi cu ajutorul lui aceasta a acaparat presa, dominând opinia publicã ce comandã guvernele în statele aşa-zis democrate.
Membrii mişcãrii Sioniste sunt numiţi în cercurile lor: “iluminaţi”, “înţelepţi”, “eminenţe cenuşii”, “big-Brother”, “guvern ultra-secret din umbrã”. Datoritã faptului cã francmasoneria acţioneazã ca o societate secretã (deşi francmasonii susţin cã francmasoneria nu este secretã ci doar “discretã”) manipulând din umbrã masele de oameni prin guvernele marionetã pe care le instaleazã la conducerea tuturor ţãrilor, pentru cã în spatele tuturor lojilor masonice se aflã membrii mişcãrii Sioniste (necunoscuţi de marile mase), pentru cã în faþa oamenilor sunt împinşi oameni politici care respectã numai condiţiile impuse din umbrã de membrii mişcãrii Sioniste infiltraţi sub nume adaptate poporului respectiv în toate partidele politice (indiferent de culoare şi orientare) şi pentru cã se folosesc de sloganuri ca: “democraţie, libertate, fermitate, egalitate” în spatele cãrora se ascund cele mai mari crime şi fãrãdelegi W. Churchill a definit mişcarea Sionistã şi francmasoneria “Fiarã fãrã chip”.
Membrii mişcãrii Sioniste pentru a rãmâne în umbrã înfiinţeazã în toate ţãrile din lume loji masonice, le mãresc neîncetat numãrul, atrag în ele personalitãţi ce pot urca sau sunt deja în funcţii publice folosindu-se de setea de putere şi de bani a acestora sau de naivitatea lor. Aceste loji sunt dirijate cu o inteligenţã diabolicã din umbrã de o administraţie centralã, pe care numai membrii Sionişti o cunosc. Ei merg pe principiul cã nimeni nu se poate lupta cu o “putere necunoscutã”. Masonii nesionişti, indiferent de rasã, naţionalitate şi funcţie folosesc drept paravan ţi sunt pionii de sacrificiu (aşa cum a fost masonul Ceauşescu şi alţi lideri politici sacrificaţi) pentru masonii Sionişti şi scopurile lor malefice ascunse. Planul de acţiune al celor 13 lideri Sionişti care se închinã diavolului este pentru toţi ceilalţi “fraţi masoni” un secret.
2.
Originea francmasoneriei

Masoneria este una dintre cele mai vechi organizaţii malefice care existã pânã în zilele noastre. În urma unor sãpãturi fãcute în 1888, în Libia, s-au gãsit foi de papirus în care se menţioneazã date despre întruniri secrete de tip masonic, înainte de Hristos. Masonii, organizaţi în bresle, au ajutat la construirea templului lui Solomon. De asemeni, s-au gãsit informaţii despre masoni şi în scrierile necrologice din Egipt. Masonii, încã de pe atunci, foloseau limbaje secrete pentru a comunica unii cu alţii, embleme, cifre (3, 6, 13, 33, 666). Cel mai important simbol era un şorţ scurt care a fost înlocuit cu o blãniţã albã de miel în timpul preoþilor din Melchisedec.
Strãmoşii mişcãrii Sioniste de astãzi sunt fariseii care l-au rãstignit pe Iisus.
Mod de organizare
Francmasoneria este organizatã în loji care au diferite denumiri şi aparent se luptã între ele. Astfel putem întâlni denumiri ca Francmasonii fãrã şorţ, Lojile albastre, Grand Orient, Ritul Scoţian Antic şi Acceptat, Loja Naţionalã Românã, Loja militarã Cairo, loji parlamentare, loja italianã Propaganda Due, Rotary Club, Lions Club, Ritul York, Clubul celor 500, Clubul de la Roma, B’NAI B’RITH, Consiliul celor 33, Consiliul celor 13, Majestic 12, etc.
În realitate toate aceste loji şi grupãri masonice sunt conduse la vârf de elita mişcãrii Sioniste într-un mod atât de diabolic încât nimeni din aceste loji masonice nu cunoaşte adevãratul plan satanic al celor care-i conduc din umbrã.
4.
Scopuri
Scopul declarat al francmasoneriei este de a ajuta umanitatea, de a face fapte caritabile, filantropice.
Scopul ascuns cunoscut doar de liderii mişcãrii Sioniste este de a omorî 5 miliarde de oameni pentru a-i putea controla pe cei care rãmân şi pentru a-i exploata dupã cum doresc aceşti lideri Sionişti. Asta înseamnã de fapt sloganul “Noua Ordine Mondialã”!
Înţelegerea acestor aspecte cutremurãtoare vã va ajuta sã deveniţi lucizi, sã vã exprimaţi liber şi total necondiţionat opţiunile, sã deveniţi stãpâni pe propriile dumneavoastrã vieţi ţi sisteme de valori. Dacã veţi deveni lucizi, vã veţi putea opune printr-o rezistenţã pasivã refuzând sã faceţi jocurile satanice care servesc scopurilor monstruoase urmãrite de Francmasonerie în aceastã ţarã.
Puţini sunt la ora actualã aceia care ştiu cã mai mereu în spatele oricãror guverne oficiale se gãsesc şi acţioneazã, nebãnuite, din umbrã, grupãri francmasonice secrete care le dubleazã şi le manipuleazã în scopurile lor planetare îngrozitoare. Tãcerea francmasonilor şi ignoranţa noastrã, ambele la fel de vinovate, îi ajutã din plin pe francmasoni sã ne scufunde şi mai mult într-o infernalã prãpastie.
Scopul ascuns al Francmasoneriei este dominaţia asupra întregii planete, întemeierea unei republici mondiale cu desãvârşire laicã, condusã de francmasoni cu o omenire îndobitocitã de mizerie şi de patimile inferioare dezlãnţuite. Scopurile principale pe care ei intenţioneazã sã le realizeze pânã în anul 2050, sub numele generic de Noua Ordine Mondialã, sunt:
1) Stabilirea unei Noi “Ordini” Economice Internaţionale, sub directul control al unui organism francmasonic mondial.
2) Stabilirea şi impunerea necondiţionatã a unui guvern mondial francmasonic care va fi mani*****t din umbrã de Noua Ordine Mondialã.
3) Stabilirea viitoarelor State Unite ale Europei ca aşa-zisã naţiune dominantã, guvernatã de guvernul mondial.
4) Alegerea şi impunerea unui rege planetar unic, iniţiat de maeştrii francmasoni, pentru a conduce guvernul mondial.
5) Crearea şi promovarea unei aşa-zise “religii mondiale” care va coordona toate religiile pãmântului (“religia” satanicã) care va avea în frunte un fel de pontif mondial.
Fragmente din Protocoalele maeştrilor francmasoni:
1. Aurul este o putere irezistibilã. Mânuit de experþi va fi totdeauna cel mai util instrument pentru cei care îl au şi obiectul invidiei celor care nu-l au. Cu aur poţi cumpãra cele mai nestãpânite conştiinţe, poţi fixa valoarea tuturor lucrurilor, preţul tuturor produselor, poţi finanţa împrumuturi cãtre state şi apoi ai statele la dispoziţie.
2. Deja principalele bãnci, bursele întregii lumi, creditele tuturor guvernelor sunt în mâinile noastre.
3. Cealaltã mare forţã este presa, repetând fãrã încetare anumite idei, presa reuşeşte ca în cele din urmã sã le impunã de parcã ar fi fapte reale. Televiziunea, arta, învãţãmântul, toate aflate în mâinile noastre ne aduc servicii asemãnãtoare ajutându-ne sã inoculãm în mintea oamenilor ceea ce noi dorim.
4. Lãudând într-una democraţia, îi vom diviza pe creştini în partide politice, le vom distruge unitatea naţionalã, vom semãna peste tot discordie. Reduşi la neputinţã, se vor prosterna în faţa LEGII BÃNCILOR NOASTRE.
5. Îi vom împinge pe creştini la rãzboi, exploatând mândria şi prostia lor, iar noi vom trage profite. Se vor masacra reciproc şi vor face loc unde sã ne punã oamenii noştri.
6. Moşia totdeauna a însemnat influenþã şi putere. Von fãrâmiţa marile domenii teritoriale în numele dreptãţii sociale şi al fraternitãţii. Vom împãrţi fragmentele la ţãrani, care le doresc din tot sufletul, şi care curând ne vor fi datornici, ca urmare a costului de producţie. Capitalul nostru ne va face stãpânii lor. Atunci noi vom deveni marii latifundiari şi stãpânirea asupra pãmântului ne va consolida puterea.
7. Cu aur şi linguşeli vom câştiga proletariatul care se va angaja singur sã distrugã capitalismul creştin. Le vom promite muncitorilor salarii pe care nici nu le-au visat, dar vom ridica şi preţul celor necesare pentru trai, astfel încât profitul nostru va fi şi mai mare. Astfel vom pregãti revoluţii pe care le vor face creştinii inconştienţi şi al cãror fructe le vom culege noi.
8. Vom ataca şi le vom batjocori preoţii, fãcându-i ridicoli, apoi odioşi, distrugându-le religia şi atunci vom fi stãpâni pe sufletul lor.
9. Monopolizând învãţãmântul, vom avea în mâna noastrã mijlocul prin care vom forma minţile copiilor dupã cum ne convine nouã.
10. Umflaţi de ambiţie şi vanitate, conducãtorii politici se înconjoarã cu lux şi armate. Le vom pune la dispoziţie toţi banii de care are nevoie nebunia lor, şi astfel îi vom conduce de cãpãstru.
11. Nevoia zilnicã de pâine îi va face pe oameni sã tacã, iar prin diferitele concursuri de Loto, sport, artã, frumuseţe etc., adormiţi şi hipnotizaţi de cuvântul magic progres, aceştia vor fi astfel distraşi şi îndepãrtaţi de la problemele grave lãuntrice sau politice consumându-şi zi de zi în mod haotic şi inutil un imens şi preţios capital de energie psihomentalã pe care îl vor investi, spre exemplu, în frenezia unui steril meci de fotbal.
12. Baroul trebuie sã fie demoralizat, instituţiile publice trebuiesc compromise iar spionajul şi turnãtoria trebuie sã fie cultivate în mod sistematic.
13. Prestigiul persoanelor publice care sunt orientate în mod benefic şi divin trebuie sã fie în mod sistematic desfiinþat ca şi propria lor fiinţã prin atentate, calomnii, denigrare sau folosind alte cãi ascunse.
14. Crizele economice mondiale sunt în mod intenţionat întreţinute de cãtre mişcarea Sionistã cu scopul de a retrage banii din circulaţie, determinând astfel guvernele sã facã împrumuturi externe uriaţe cu dobânzi mari pentru a fi pe deplin la discreţia elitei Sioniste.
* * *
Acestea sunt câteva elemente sintetizate din Protocoalele Maeştrilor Francmasoni stabilite în cel mai mare secret în 1897 la Bassel cu ocazia Congresului Mondial al Francmasoneriei. Ele au strãpuns cortina misterului şi secretului, fiind dezvãluite chiar de cãtre unii masoni care, pe patul de moarte, îngroziţi de fãrãdelegile fãcute şi de iminenţa Judecãţii Divine, şi-au mãrturisit crimele înainte de a muri. Odatã dezvãluite, francmasonii au urmãrit sã inoculeze ideea cã acestea ar fi false, fiind o investiţie menitã sã discrediteze francmasoneria mondialã. Însã, argumentul zdrobitor în favoarea autenticitãţii protocoalelor, la îndemâna oricãrui om inteligent care gândeşte şi ştie sã priveascã în jurul sãu, este cumplita realitate pe care o trãim astfel cu toţii în ţara noastrã şi pe întreaga planetã. O simplã coincidenţã?! Poate pentru cei ce doresc sã rãmânã în obscuritatea ignoranţei. Pentru oamenii treji este de fapt o realitate zguduitoare pe care trebuie sã o oprim neîntârziat prin forţa cunoaşterii, fermitatea deciziei şi curajul acţiunii.
INFORMAŢI-VÃ, REFLECTAŢI,
ALEGEŢI ŞI ACŢIONAŢI!
ÎNCÃ MAI ESTE TIMP!
5.
Sloganuri francmasonice
“Prin haos la ordine”
“Politica şi morala nu trebuie sã aibã nimic comun”
“Dreptul constã în forţã”
“Toţi pentru unul şi unul pentru toţi”
“Scopul francmasonic justificã întotdeauna mijloacele”
“Democraţie, libertate, egalitate, fraternitate”
“Dreptul trebuie sã fie al celui mai tare”
“Mulţimea este oarbã şi de aceea poate sã fie uşor mani*****tã de francmasoni”
“Creştinii sunt în general naivi, proşti şi mici”
“Libertatea este o idee himericã”
“Oamenii politici creştini sunt nişte pãpuşi de paie în mâinile maeştrilor sionişti”
“Nevoia pâinii zilnice îi dreseazã gradat pe oameni”
6.
Modalitãţi de realizare a scopurilor ascunse în urmãtoarele domenii:
ECONOMIC
Mişcarea Sionistã care conduce din umbrã toate lojile masonice (chiar dacã aparent acestea se luptã între ele pentru supremaţie) acţioneazã prin sistemul bancar mondial sionist Rotschild/Rockeffeller pentru îmbogãţirea fãrã limite şi fãrã scrupule a membrilor sionişti şi sãrãcirea celorlalţi oameni, indiferent de rasã şi naţionalitate. Iatã ce spune în acest sens unul din liderii masoni sionişti David Rockeffeller: “Suntem în pragul unei transformãri globale. Trebuie sã declanşãm o crizã majorã (economicã, militarã, politicã, socialã, educativã, religioasã) şi toate naţiunile vor accepta Noua Ordine Mondialã.” Mişcarea Sionistã prin lojile masonice infiltrate în toate ţãrile lumii sub diferite nume şi mãşti urmãreşte sã aibã controlul total asupra finanţelor lumii. Pentru aceasta creeazã mari monopoluri particulare (Rotschild, Rockeffeller) care sã fie rezervoarele imenselor bogãţii ale lumii, provoacã crize economice ca sã destabilizeze statele lumii sustrãgând banii depuşi acolo, acumuleazã mari capitaluri private care au fost sustrase din circuitul bancar al statelor silind astfel aceste state sã ia bani de la Banca Mondialã, F.M.I. (instituţii create organizate şi coordonate de mişcarea Sionistã) sub formã de credit şi sã accepte condiţii aberante care duc statele respective la haos. Creditele impuse de F.M.I. împovãreazã statele cu procente imense care le transformã în sclavi fãrã voinţã.
Nu întâmplãtor, pe clãdirea FMI este aşezat simbolul satanic, 666! Acest aspect demonstreazã o datã în plus cã planurile satanice inspirã şi susţin activitatea FMI.
În ziarul “Jurnalul Naţional” din 27.02.1997 profesorul universitar Ilie Bãdescu, preşedintele Asociaþiei Sociologilor din România afirmã: “Dupã ştiinţa mea nu existã nici o ţarã care aflatã în Crizã economicã sã fi reuşit relansarea cu ajutorul FMI şi Bãncii Mondiale! În condiţiile în care Guvernul va face cum a anunţat, o privatizare prin vânzare necondiţionatã de întreprinderi se va produce în momentul respectiv o foarte rapidã şi primejdioasã înstrãinare a unei pãrţi din averea naţionalã fãrã posibilitatea ca vreodatã sã se mai poatã interveni pentru recuperarea acestei pãrţi înstrãinate. Noi vom fi debitori pentru cã împrumutãm, cãutãm capitaluri şi alţii vor fi creditorii noştri. Deci se creeazã o situaţie de dependenţã prin decalaj nou, suntem din nou la periferia metropolei. Soluţia trebuie cãutatã înãuntru în forţele proprii, prin noi înşine.”
Tot în ziarul “Jurnalul Naţional” din 21.05.1997, profesorul universitar Dr. Gheorghe Ciulbea, specialist în gândire politicã şi istorie a gândirii economice afirmã: “FMI, Banca Mondialã, BIRD şi BERD vor sã transforme România într-o neocolonie. Actuala conducere a ţãrii nu are habar de doctrinele economice, decide şi acţioneazã dupã cum o taie capul, dupã interesul zilei şi al forţei sociale pe care o reprezintã. USD-iştii lui Roman şi UDMR-iştii aşteaptã ordinele strãinãtãţii pentru a le aplica în România, iar România se îndreaptã irevocabil spre economia de piaţã tipicã unei ţãri arabe sau africane. Cu alte cuvinte situaţia de neocolonie a Occidentului. Economia liberã de piaţã este astãzi un nonsens în America şi aiurea pentru cã cei care grãbesc fãrã discernãmânt reîntoarcerea la piaţa liberã de tip Smith greşesc în aşa mãsurã încât starea lor mintalã dovedeşte un caz clinic. Ei vor ceva ce nu mai existã în Occident, ceva ce nici nu ar putea fi tolerat şi care nu are puterea de a supravieţui. Aceste orientãri se transpun la noi în ţarã în domeniul privatizãrii, politicii industriale, agrare şi terminând cu acelea ale inflaţiei şi ale nivelului de trai. Este vorba de “reforma” româneascã!”
În ziarul “Jurnalul Naţional” din 3.04.1997 profesorul universitar, Dr. Ioan Radu, pãrintele informaţiei manageriale afirmã: “Criza managerialã promoveazã în România o economie de Piaţa Obor. Recent a apãrut o carte numitã scrisã de trei mari economişti ai lumii, editatã în 1995. Aceastã carte criticã şi prezintã greşelile ce se fac într-un program de guvernare în ţãrile Europei Centrale şi de Est. În aceastã carte se criticã tocmai obiectivele principale ale programului Ciorbea. Doresc sã atrag acest semnal de alarmã: Trei mãsuri forte – liberalizarea totalã a preţurilor, eliminarea subvenţiilor şi atragerea cu orice preţ a capitalului strãin sunt eficiente doar în situaţia în care piaţa internã este stabilã şi în al doilea rând managementul microeconomic este bine înregistrat. În caz contrar, spun cei trei specialişti, riscãm sã cumpãrãm produse fãrã alternativã. Altã problemã: Cum se justificã creşterea preţurilor din domeniul transportului? Nu a crescut calitatea serviciilor, nu au crescut nici lefurile salariaþilor. Atunci unde sunt banii? Altã problemã: Eu ca profesionist în management nu accept ideea domnului ministru al Telecomunicaţiilor conform cãreia, dacã în Occident cheltuielile pentru un abonat sunt de 2,8 dolari trebuie sã ajungem şi noi la acest nivel. De ce?! Poate cã noi putem sã avem aceleaşi servicii la un preţ mai mic. Sau dacã nu putem, explicã! Dar asta nu este explicaţie trebuie sã ajungem la acelaşi preţ cu ei! E ca şi când ai spune: Aşa vreau eu!”
În ziarul “Jurnalul Naţional” din 16.05.1997 profesorul universitar, Dr. Paul Bran, rectorul ASE afirmã: “La nivelul Guvernului nu se cunoaşte suficient situaţia din economie. FMI practicã metoda asta, repet, şi în alte zone. Este ca şi când un om bolnav nu vrea sã se opereze, îl iei de pe stradã şi îl operezi cu forţa. Nu ştii dacã scapã, dar operaţia trebuia, dupã pãrerea ta fãcutã. Aşa s-a procedat şi cu noi: eu nu spun cã ne-au bãgat într-un experiment ci hai sã o numim etuvã.”
În ziarul “Jurnalul Naţional” din 11.06.1997 se afirmã: “Dinu Patriciu nu crede în politicile FMI şi ale Bãncii Mondiale. Peste tot pe unde au fost aplicate, aceste politici au fost falimentare şi au împiedicat dezvoltarea capitalului autohton. Ele nu sunt o soluţie pentru România. Un program de guvernare bazat pe politicile impuse de aceste organisme internaţionale nu poate da rezultate în România. Potenţialul ţãrii precum şi mãsurile liberale ce pot fi luate pentru a stimula politica autohtonã spre a deveni partenerã a capitalului strãin pot fi mult mai eficiente decât o astfel de abordare. România nu se poate descurca fãrã infuzia de capital strãin dar se poate descurca fãrã semnalul dat de FMI şi Banca Mondialã.”
În ziarul “Jurnalul Naţional” din 26.02.1997 profesorul universitar Ilie Bãdescu, preşedintele Asociaţiei Sociologilor din România afirmã: “Guvernul Ciorbea va rezista atâta vreme cât se va menţine starea de confuzie. Unul dintre instrumentele cele mai eficiente de a guverna po*****ţii aflate în situaţii limitã este sã le arunci în dezordine, în haos, în confuzie totalã. Experienţa terapiei de şoc izvorâtã tot dintr-o concepţie monetaristã de reformare în Brazilia a fãcut un dezastru. Adicã, noi sã fim tari, sã reuşim sã controlãm totul, noi facem reforma, voi acceptaţi-o! – este gândirea pe care o are la ora actualã Guvernul Ciorbea. Se laudã cã sunt implicaţi specialişti români iar pe de altã parte se laudã cã au fãcut conceptul de reformã cu specialişti strãini. Sã spui cã “reforma noastrã este ultima salvare a României” este inadmisibil. Este o concepţie soteriologicã de tip parareligios înspãimântãtoare. Asta este o gândire de tip apocaliptic. Cum adicã?! Sã mã convingi tu pe mine cã tu, guvern, vii sã mã salvezi! Tu guvern şi clasã politicã vii sã mã salvezi pe mine, naţiune, popor cu 2000 de ani de istorie?! Este o concepţie mesianicã, de tip neoleninist, şi foarte periculoasã.”
În “Jurnalul Naţional” din 22 aprilie 1997 Preşedintele Comisiei de agriculturã din Senat, Triţã Fãniţã afirmã cã: “Subarendarea pãmântului de cãtre strãini poate face iobagi din ţãranii români. Ei (strãinii) pot arenda suprafeţe mari de teren pe care apoi îl pot subarenda ţãranilor, fãcând din aceştia iobagi.”
Este evident cã se urmãreşte ca prin condiţiile aberante impuse de FMI, Banca Mondialã, Uniunea Europeanã şi NATO sã se creeze haos în aceastã ţarã! Ne întrebãm de ce sunt acceptate aceste condiţii de cei care au jurat cã vor apãra interesele şi integritatea României?
Ceea ce se urmãreşte sã se realizeze la ora actualã în România de cãtre mişcarea Sionistã prin oamenii politici cooptaţi în francmasonerie s-a realizat în anii trecuţi în Grecia. La ora actualã, întreprinderile greceşti care au fost cumpãrate de investitori strãini (mani*****ţi de mişcarea Sionistã) sunt închise şi Grecia a devenit piaţã de desfacere pentru produsele realizate în exteriorul ţãrii!
Pentru a se îmbogãţi membrii mişcãrii Sioniste acţioneazã dupã principiile urmãtorului sistem:
1. creeazã conflicte şi chiar rãzboaie (rãzboiul de secesiune din America, primul rãzboi mondial, al doilea rãzboi mondial, rãzboiul din Vietnam, rãzboiul din Golful Persic, rãzboiul din Iugoslavia) în care creştinii (goimii sau “dobitoacele creştine” cum îi numesc membrii mişcãrii Sioniste pe creştini) luptã unii contra altora, generând suferinţã, foamete, sãrãcie, mizerie, boli, moarte, haos;
2. nu apar la vedere ca autori ai conflictului respectiv;
3. bãncile sioniste susţin cu bani toate pãrţile beligerante pentru ca apoi sã cearã dobânzi imense celor care au fost împrumutaţi, îmbogãţindu-i astfel pe membrii mişcãrii Sioniste;
4. apar apoi ca o instanţã împãciuitoare, care doreşte terminarea conflictului;
5. în urma haosului astfel format de ei din umbrã, impun condiţii statelor care au participat la respectivul conflict, emit pretenţii asupra unor teritorii ale statelor respective (în ce priveşte România vezi “Ultimatumul ruşilor” şi Dictatul de la Viena).
Un exemplu în aceastã privinţã este rãzboiul de secesiune american 1861-1865. Înainte de rãzboi, agenţii familiei sioniste Rotschild au dus o mare propagandã “pentru uniune” în statele din Nord. În acelaşi timp, alţi agenţi ai aceleiaşi familii sioniste Rotschild duceau o campanie “contra uniunii” în statele din Sud. La izbucnirea rãzboiului, Banca Rotschild din Londra a finanţat rãzboiul în statele din Nord, Banca Rotschild din Paris a finanţat statele din Sud. În final, singurii care au câştigat foarte mulţi bani de pe urma împrumuturilor şi “rãzboiul” au fost numai membrii familiei Sioniste Rotschild.
Un alt exemplu este al doilea rãzboi mondial, care a fost realizat de mişcarea Sionistã şi care l-a susţinut cu bani ai Bãncilor Sioniste din Elveţia pe Hitler, preferând sã sacrifice reprezentanţi ai poporului evreu pentru ca apoi, dupã rãzboi, sã cearã pãmântul pe care se aflã acum Israelul şi daune imense care i-au îmbogãţit pe membrii mişcãrii Sioniste. Al doilea rãzboi mondial a fost o înscenare odioasã a mişcãrii Sioniste care s-a folosit de caracterul paranoic al lui Hitler manipulându-l fãrã ca acesta sã-şi dea seama.
Al doilea rãzboi mondial demonstreazã cã liderii mişcãrii Sioniste acţioneazã fãrã scrupule omorând oamenii poporului din care provin.
SOCIAL – DEMOGRAFIC
Mişcarea Sionistã internaţionalã genereazã haos finanţând, susţinând şi rãspândind: drogurile, alcoolul, tutunul, pornografia, prostituţia, homosexualitatea, desfrâul, viruşi mortali (SIDA, Ebola), violenţa, crimele, terorismul, conflictele interetnice. O carte publicatã în S.U.A. de eminentul savant doctorul Horowitz “Emerging Viruses” demonstreazã faptul cã virusul SIDA a fost fabricat intenţionat în laboratoarele americane, începând cu experimentele asupra viruşilor de cancer spre sfârşitul anilor ’60. Analizând documentele “declasificate” şi contractele semnate de National Cancer Institute, dr. Horowitz este profund convins cã SIDA a fost rãspânditã în mod intenţionat prin vaccinurile contra poliomielitei şi hepatitei. Aceastã carte incrimineazã cele mai mari instituţii medicale americane şi pe cei mai mari cercetãtori care au fost mani*****ţi pentru a crea agenţi biologici capabili sã distrugã sistemul imunitar în contul NCI şi a Ministerului de apãrare la sfârşitul anilor ’60. Pretenţiile conform cãrora aceşti viruşi creaţi în laborator ar fi evoluat în mod natural şi ar fi trecut apoi de la maimuţã la om apare ca o mani*****re grosolanã în lumina informaţiilor copleşitoare reunite în aceastã carte extraordinarã. Cartea demonstreazã rolul important jucat de anumiţi lideri politici (şi francmasoni în acelaşi timp): dr. Henry Kissinger, consilier pentru securitatea naţionalã, Frank Carlucci şi Joseph Califano, secretari la Departamentul de Sãnãtate, de Educaţie şi protecţie socialã, preşedinţii Richard Nixon şi Gerald Ford, Nelson şi Laurence Rockfeller, personalitãţi din lumea economicã şi membri ai mişcãrii Sioniste. Dr. Horowitz demonstreazã cã virusul SIDA a apãrut subit şi simultan în timpul campaniilor de vaccinare în cadrul unor po*****ţii bine determinate, în zone geografice şi culturale atât de diferite precum SUA (vaccinãrile contra hepatitei la homosexuali) şi Zair sau Haiti (campania contra variolei). În România s-a constatat acelaşi fenomen şi anume harta cu copiii care au fost infectaţi cu SIDA se suprapune exact peste harta vaccinãrii copiilor împotriva hepatitei de tip B! Trebuie precizat faptul cã România este pe primul loc în lume în ceea ce priveşte numãrul de copii bolnavi de SIDA! De asemeni s-a constatat cã vaccinul împotriva hepatitei B care a fost refuzat de Ministerul Sãnãtãţii din Franţa (pe motiv cã nu sunt bani pentru campania de vaccinare) a fost acceptat de fostul ministru al sãnãtãţii I. Mincu şi campania de vaccinare din România a fost sponsorizatã de organizaţia masonicã Rotary Club. Din cercetãrile fãcute pânã acum reiese cã toţi copiii din România au fost infestaţi cu aceeaşi tulpinã de virus HIV! Acest lucru demonstreazã cã a fost o sursã unicã de virus HIV pentru toţi copii infestaţi din toatã ţara. Datoritã faptului cã virusul HIV se modificã şi devine specific persoanei infestate rezultã cã este imposibil ca aceşti copii sã fi fost infestaţi datoritã neglijenţei personalului medical prin nesterilizarea corespunzãtoare a seringilor ar fi transmis virusul HIV de la diferite persoane la copii. Acest lucru demonstreazã cã copiii din România au fost infestaţi în mod voit în timpul campaniei de vaccinãri sponsorizate şi susţinute de masoni.
Activitatea Mafiei este ghidatã şi controlatã tot de membrii mişcãrii Sioniste. De asemenea, tot ei manipuleazã mass-media (presa, radio, televiziunea), generând printr-un anumit gen de reclame, publicitate, articole şi emisiuni diabolic concepute, dezinformarea şi mani*****rea marilor mase de oameni. Prin sisteme de tip Mind Control (controlul minţii) se induc în minţile oamenilor idei eronate, psihoze, obsesii, devieri psihice, amplificându-se astfel numãrul celor care comit fapte antisociale, crime sau se sinucid. La ora actualã în Suedia, spre exemplu, au fost descoperite cipuri electromagnetice de tip Mind Control (care au rol de interfaţã între un calculator central şi creierul uman generând astfel anumite stãri şi gânduri negative celor care le au în corpul lor) la sute de mii de oameni. Acestor oameni li s-au introdus respectivele cipuri când erau în stare inconştientã (în spitale, în puşcãrii) din ordinul Guvernului Suedez mani*****t de membrii mişcãrii Sioniste internaţionale. La ora actualã se realizeazã de cãtre aceeaşi mişcare Sionistã o diabolicã monitorizare a oamenilor acestei planete prin buletine şi paşapoarte sub formã de cãrţi de credit. Din tot ce se petrece la ora actualã în România reiese cã aceastã ţarã este supusã unui cumplit rãzboi economic şi psihologic. Din pãcate, datoritã ignoranţei, românii nu-şi dau seama de modul în care sunt atacaţi psihologic şi din aceastã cauzã nu se pot apãra lãsându-se astfel mani*****ţi şi conduşi ca o turmã. Mişcarea Sionistã urmãreşte constant sã acţioneze în România în conformitate cu secretele sale “Protocoale”. Cei care vor lectura cu atenţie cartea lui Ioan Costin Grigore “Cucuveaua cu pene roşii” vor descoperi stupefiaţi transcrierea fidelã a unor înregistrãri secrete fãcute de fosta securitate, în care unii francmasoni şi membri Sionişti, care deja acţionau în România înainte de revoluţie, spun adevãruri cutremurãtoare pe care deja acest popor le trãieşte acum. Pentru edificarea celor ignoranţi vom cita din aceste înregistrãri câteva afirmaţii pline de cinism pe care le rostesc francmasonii şi membrii mişcãrii Sioniste: “sã nu uitaţi cã pãmântul României a fost ales ca loc de pace pentru neamul lui Dumnezeu (care sunt românii). Nimic nu este mai rãu decât împlinirea acestei profeţii pentru copiii lui Israel. Tocmai de aceea trebuie sã luptãm şi sã cucerim pãmântul fãgãduinţei (România)”.
“Noi (Sioniştii) şedem acum în umbrã cu organizaţia noastrã secretã. Marile puteri nu mai pot hotãrî acum nici cel mai neînsemnat acord fãrã ca noi sã nu luãm parte. Autoritatea va trece în stradã adicã într-un loc public şi noi ne vom însuşi!… Pentru a pune mâna pe opinia publicã trebuie sã o derutãm cu zvonuri contradictorii astfel încât creştinii obosiţi, sã renunţe la a mai face politicã! Acesta este primul secret. Al doilea secret constã în a înmulţi aşa de tare defectele poporului (alcoolismul, homosexualitatea, corupţia, dezbinarea, dependenţa de droguri, obiceiurile rele, pasiunile) încât sã ajungã sã nu se înţeleagã unii cu alţii!… Atunci vom avea puterea.”
În protocoale se vorbeşte despre fabricarea şi rãspândirea (de cãtre francmasoni) unei boli asemãnãtoare virusului SIDA. “Astfel neamul ales (Sioniştii) şi-a împlinit fãgãduinţa! Înmulţirea dobitoacelor creştine trebuie stopatã.”
“Cel mai bine aperi un adevãr declarându-l fals. Procedând astfel în timp ce ei se ceartã noi ne vedem de treabã!”
“Noi am ordonat uciderea informaţiei”
“Aşa vom supune şi presa, care va fi o forţã!… Mai întâi ea va cãdea în mâinile celor îmbogãţiţi şi prin ei în mâinile puterii noastre (Sioniştii). Imbecilii care vor crede cã repetã opinia unui ziar independent vor repeta pãrerea noastrã (a Sioniştilor) sau pe aceea care ne place nouã.”
“Nevoia pâinii zilnice îi va face pe creştini sã tacã şi îi va transforma în servitori umili!”.
“Dobitoacele creştine vor fi atrase în armata vizibilã a lojilor masonice pentru a deruta încrederea fraţilor lor!”.
“Dacã stricã o parte din maşinãria Statului, Statul se va îmbolnãvi ca şi corpul uman şi va muri!”.
Aproape tot haosul care existã la ora actualã în România şi în general pe aceastã planetã a fost şi este în continuare dirijat într-un mod diabolic de mişcarea Sionistã. Întrebarea fireascã pe care şi-o poate pune orice om cu bun simţ este de ce provoacã ei atâta mizerie şi suferinţã? Rãspunsul e simplu: datoritã faptului cã membrii mişcãrii Sioniste se închinã diavolului, sunt susţinuţi în acţiunile lor de diavol, iar acesta urmãreşte prin ei sã distrugã, sã înrãiascã, sã subjuge, sã exploateze, sã se hrãneascã cu energia oamenilor de pe aceastã planetã care permit prin comportamentul lor negativ sã fie vampirizaţi şi folosiţi pânã la distrugere de cãtre planurile satanice (vezi cartea lui FRANZ BARDON – “FRABATO MAGICIANUL”, Ed. Esoteria Ed. VOX, 1995). Diavolul şi exponenţii sãi în planul fizic (cei 13 conducãtori Sionişti) folosesc cu multã abilitate suprema înşelãtorie (minciuna), a rãului, care este: sã-i facã pe oameni sã creadã cã el, rãul, diavolul sau cei 13 nu existã! În România mai mult decât în oricare altã ţarã urmãreşte sã înrobeascã poporul român (iniţiaţii Sionişti în magie neagrã fac chiar ritualuri satanice pentru a adormi (înnãbuşi) sufletul naţional român), deoarece ei ştiu cã pãmântul României va fi centrul spiritual al planetei. Conducãtorii Sionişti considerã (în mediocritatea lor) cã dacã vor stãpâni aceastã ţarã şi se vor stabili ei aici (pãmântul ales) vor deveni astfel poporul ales! Pentru aceasta ei se folosesc de unii oameni politici şi de metodele specifice rãzboiului psihologic ca sã genereze haosul şi mizeria care la ora actualã existã din plin în România. Din pãcate mişcarea Sionistã se bazeazã şi pe ignoranţa şi delãsarea multor români care pot fi astfel foarte uşor mani*****ţi prin presã, radio, televiziune acţionând conform proverbului românesc: “s-a întâlnit hoţul cu prostul”.
Datoritã impactului deosebit de mare pe care televiziunea îl are asupra marilor mase de oameni francmasoneria foloseşte emisiunile TV (abil şi malefic realizate) pentru a-i mani***** şi “programa” pe cei ignoranţi. Omul modern, “homo televisiens”, a devenit dependent de televizor şi pierde cel puţin 3-4 ore pe zi în faţa micului ecran. La întocmirea programelor TV, alãturi de specialişti din cele mai diverse domenii de activitate, lucreazã şi psihologi care în conformitate cu planurile malefice ale masoneriei manipuleazã prin sugestie conştiinţe, creeazã opinii de masã, influenţeazã politic şi educaţional telespectatorii. Prin repetare, prin prezentare în forme atractive imagine-muzicã-sunet, prin sugestie, apar în subconştientul telespectatorilor germenii autosugestiei, care acţioneazã insidios, permanent şi distructiv.
Astfel, fãrã sã-şi dea seama, telespectatorul se lasã condus, mani*****t. Comoditatea preluãrii mesajului audio-vizual a fãcut ca telespectatorii sã accepte bucuroşi informaţii prefabricate subtil malefic, aranjate şi decupate, care le capteazã toatã atenţia, transformându-i astfel, din fiinţe care ar trebui sã gândeascã în fiinţe gândite.
Francmasoneria urmãreşte ca prin diverse şi atractive jocuri şi concursuri sã abatã atenţia oamenilor de la modul pervers în care urmãresc sã instaureze noua “ordine mondialã” prin care vor sã exploateze oamenii acestei planete.
În timpul emisiunilor TV abil şi atractiv concepute, atunci când este captatã atenţia conştientului (care ar trebui sã cenzureze informaţiile care ajung în subconştient) prin fraze, cuvinte, sunete şi mai ales prin imagini special alese, se va produce implantarea în subconştient a mesajului urmãrit a fi transmis, iar apoi oamenii vor reacţiona conform modului în care le-a fost programat subconştientul!
În faţa micului ecran, vrând-nevrând, fiinţa umanã îşi formeazã psihologia de consumator, devine receptiv, iar televizorul va deveni o necesitate (generând boli psihice), aşa cum este alcoolul pentru un beţiv sau cum sunt ţigãrile pentru un fumãtor.
Libertatea telespectatorului de a alege este limitatã, lui i se propun emisiuni special create, având scopuri prestabilite, fiecare din ele având un mesaj subtil ales. Un om care vine obosit de la servici este receptiv (pasiv) în faţa televizorului, iar psihologia lui este de a prelua fãrã nici un discernãmânt mesajul primit.
Francmasoneria urmãreşte ca majoritatea filmelor prezentate la televizor sã aibã scene violente, de groazã, care sã genereze perturbãri psihice celor care vizioneazã aceste//
//

filme. Reputatul psiholog japonez din Tokio, Seichi Tomojo, a fãcut un studiu timp de 7 ani, observând 46 de femei însãrcinate având vârste între 18 şi 40 de ani. Concluziile cercetãtorilor sale sunt:
- Femeile însãrcinate care privesc filme de groazã şi poliţiste nasc prunci subponderali şi lipsiţi de farmec, pe când femeile care se delecteazã cu filme de dragoste sau spectacole muzicale vor avea bebeluşi grãsuţi, simpatici şi bine dispuşi.
- Femeile însãrcinate care vizioneazã la televizor imagini violente, muzicã metalic rock, au statistic şansa de a naşte copii nervoşi, perturbaţi psihic, scuturaţi de spasme musculare.
- Femeile gravide care urmãresc evenimente sportive, nasc copii mai bine dezvoltaţi fizic, bebeluşii lor fiind mai agresivi decât ai femeilor care nu privesc deloc la televizor.
- Copii femeilor care privesc emisiuni educative sunt mult mai armonioşi.“Evitarea televizorului nu-i o soluţie”, spune reputatul psiholog japonez, “cãci copiii mamelor care nu privesc la micul ecran sunt mult mai proşti şi mai inerţi decât orice alt grup de copii studiat”.
 

Statistic s-a constatat cã în urma spectacolelor metalic rock foarte mulţi fani devin violenţi, provoacã scandaluri şi bãtãi violente, violuri, fapte antisociale, crime. Recent, în urma unor astfel de manifestãri satanice ale fanilor formaţiilor rock, guvernul german a interzis pãtrunderea în Germania a oricãrei formaţii rock din afara ţãrii.
În cazul “trãirii televizate”, mesajul transmis copiilor ºi adolescenþilor provoacã o contagiune emoþionalã imediatã, propice pentru mimetism, ºi chiar îndemnul de a trece imediat la fapte antisociale cum ar fi: furturi, tâlhãrii, spargeri de maºini, crime, acþiuni violente, etc. În acest sens putem da exemplul celor 29 de tineri din S.U.A. care ºi-au tras câte un glonþ în cap, dupã vizionarea la TV a filmului “Voiaj la capãtul infernului”. Acesta este doar unul din miile de exemple despre modul în care un film satanic perturbã psihicul oamenilor ºi-i determinã sã se auto-distrugã.
În urma studiilor ºi statisticilor fãcute a reieºit clar cã televiziunea poate realiza prin mesaje induse la copiii ºi la adolescenþii care au structuri psihice mai fragile, stãri de violenþã ºi de agresivitate, tendinþe de teribilism, dar ºi lucruri extrem de periculoase: dorinþa de sacrificiu suprem, tendinþa cãtre terorism sau sinucidere.
În ziarul “Jurnalul Naþional” din 10.04.1997 se afirmã: “Karl Poper, autorul lucrãrii “Societatea deschisã ºi duºmanii sãi” avertiza în eseul “Un patent pentru a face TV” asupra relaþiei TV-democraþie. El spunea cã .”
Mircea Moldovan, preºedintele Consiliului Naþional al Audio-Vizualului, cu privire la oribila crimã realizatã de un tânãr de 15 ani care ºi-a ucis prietenul inspirându-se dintr-un film dat pe TV afirmã: “Autorii morali ai crimei sunt televiziunile care transmit filme cu violenþã.”
Cu ajutorul televiziunii poþi dezinforma, forma opinii greºite, sau chiar impune puncte de vedere politice, economice, sociale etc, despre un grup de oameni, o societate sau un popor.
Un astfel de exemplu l-a dat televiziunea britanicã, B.B.C., (care este dirijatã ºi controlatã de Francmasonerie) prezentând maltratarea lui Mihail Cofariu la Târgu-Mureº ca fiind o acþiune de purificare etnicã a românilor împotriva minoritarilor unguri. Acesta a fost o acþiune mascatã a Francmasoneriei, de “mani*****re ordinarã” a opiniei telespectatorilor englezi în favoarea Ungariei, pentru a fãrâmiþa teritoriul României. Francmasonii urmãresc prin tot felul de acþiuni politice sã slãbeascã forþa poporului român, ce constã tocmai în unitatea sa.
În ziarul “Jurnalul Naþional” din 30.05.1997 se afirmã: “În judeþul Covasna, unul din sloganurile anilor 90-91 începe sã prindã contur: “Vom studia ºi limba românã în limba maghiarã!” În acele vremuri, profesori ca Gyrgy Ianoº îºi începea orele de fizicã fãcând urmãtorul apel: “Elevii români nu au ce cãuta la ora mea.” Profesorii români erau întâmpinaþi de elevii maghiari astfel: “Când pleci de-aici?” sau erau pur ºi simplu daþi afarã pe motiv cã “Vom studia ºi limba românã în limba maghiarã.” Profesoara Maria Oprea a notat tezele la românã, foarte slabe de altfel, cu note de 4. Unul dintre elevi, cu acordul total al colegilor sãi a scuipat pe caiet, l-a aruncat pe jos fãcându-l ferfeniþã cu picioarele. “.
În ziarul “Jurnalul Naþional” din 19.05.197 se afirmã: “În judeþul Harghita legile ºi Constituþia României sunt cãlcate în picioare.” În ziarul “Jurnalul Naþional” din 17.05.1997 Prea Sfinþia Sa Episcopul Ion Sãlãjan afirmã: “În Harghita ºi Covasna sunt locuitori care au conºtiinþã de români dar nu mai ºtiu româneºte.”
În ziarul “Jurnalul Naþional” din 13.05.1997 se afirmã: “Preºedintele Fundaþiei pentru Satul Secuiesc, Kiraly Karoly considerã cã “!!!
În ziarul “Jurnalul Naþional” din 5.03.1997 se afirmã: ” al statului Israel, profesorul universitar Raoul ªerban afirmã: .”!!! Miºcarea Sionistã urmãreºte prin francmasoni ºi prin anumiþi lideri ai UDMR-ului sã-i pãcãleascã pe maghiarii din România cã dacã vor lupta pentru federalizarea Transilvaniei vor avea autonomie ºi vor trãi mult mai bine. În acelaºi timp aceeaºi miºcare Sionistã a acþionat într-un mod perfid în Ungaria determinând din partea ungurilor din aceastã þarã o atitudine rece, indiferentã ºi uneori chiar ostilã faþã de ungurii din Transilvania. De asemenea, Sioniºtii urmãresc sã creeze conflicte artificiale în Transilvania, între români ºi maghiari, între ortodocºi ºi catolici. În felul acesta se urmãreºte sã se fãrâmiþeze teritoriul României. Ceea ce va rezulta în urma acestei fãrâmiþãri va putea fi mult mai uºor controlat ºi mani*****t de cãtre miºcarea Sionistã. Atât românii cât ºi maghiarii ºtiu cã s-au înþeles de veacuri unii cu alþii, cã pot trãi împreunã pe pãmântul Transilvaniei ºi cã uniþi, alãturi de poporul român pot rezista mult mai uºor în faþa atacurilor perverse ale miºcãrii Sioniste. De aceea, atât românii cât ºi maghiarii trebuie sã realizeze faptul cã ar fi o mare prostie sã se lupte între ei sã fie victime omeneºti (ca în Iugoslavia) fãcând astfel jocul diabolic al miºcãrii Sioniste. Locuitorii de naþionalitate maghiarã din Transilvania trebuie sã fie conºtienþi cã membrilor miºcãrii Sioniste ºi francmasoneriei nu le pasã de maghiari ºi cã îi folosesc acum pentru a fãrâmiþa România pentru ca apoi sã-i exploateze ºi pe ei (maghiarii) cum fac de altfel cu toate popoarele lumii inclusiv cu poporul evreu din care ei (Sioniºtii) provin.
POLITIC
Miºcarea Sionistã urmãreºte sã conducã oamenii acestei planete manipulând guvernele tuturor þãrilor lumii ºi toate partidele politice. De asemenea, tot ei sunt autorii unor sisteme unice ºi absolute de control mondial (O.N.U., UNESCO, Uniunea Europeanã, N.A.T.O., F.M.I., Banca Mondialã) prin care impun condiþii aberante popoarelor lumii pentru a crea haosul ce va duce la aºa-zisa Nouã Ordine Mondialã (de exemplu României i s-a impus sã legifereze homosexualitatea pentru a intra în Uniunea Europeanã!). Deºi francmasonii susþin cã nu se amestecã în politicã existã nenumãrate dovezi cã ei manipuleazã guvernele tuturor þãrilor lumii. În ceea ce priveºte România vã facem cunoscut urmãtoarele:
- în “Evenimentul zilei” nr. 1466 din 22 aprilie 1997 senatorul Radu Timofte avertizeazã: “masoneria are tendinþa sã ocupe toate funcþiile importante în Stat din România.” Vicepreºedintele Comisiei de apãrare a Senatului Radu Timofte ne-a declarat ieri cã tendinþa masoneriei din ce în ce mai vizibilã de a acapara toate funcþiile mai importante în Stat reprezintã un mare pericol pentru România.
“Este de remarcat cã atât preºedintele Comisiei Senatoriale de Apãrare cât ºi ministrul apãrãrii Victor Babiuc sunt masoni ºi probabil cã sunt mulþi alþii nu doar în ministerul respectiv ci ºi în celelalte. Mi-e teamã însã cã aceºti aºa-zis “fraþi” nu urmãresc altceva decât de a pune mâna pe tot ceea ce înseamnã putere în Stat aºa cum au reuºit în alte þãri. Mi-e teamã cã vom ajunge într-o zi sã fim conduºi numai de cãtre cei care fac parte din organizaþii ºi atunci s-a dus naibii ºi identitatea noastrã naþionalã ºi tot ce înseamnã culturã ºi tradiþie româneascã.” – a afirmat senatorul Radu Timofte.
Deputatul Vasile Matei spune de asemenea cã miniºtrii Victor Babiuc ºi Adrian Severin sunt masoni.
“Din punctul meu de vedere cred cã nu este firesc ºi normal ca dintr-o comisie ce controleazã activitatea SRI care este prin excelenþã un serviciu secret sã facã parte un om care în acelaºi timp aparþine unei organizaþii masonice internaþionale cu scopuri oculte care intrã în contradicþie cu interesele României. ªi dacã ne gândim bine conform legii Mârzescu, partidul comunist din acea vreme a fost scos în afara legii exact din cauza apartenenþei la o organizaþie internaþionalã, Internaþionala comunistã, care era de esenþã masonicã. Deci voi cere sã dea explicaþii în legãturã cu prezenþa lui Corneliu Ruse în comisia SRI ºi într-o lojã masonicã ca ºi examinarea aspectului referitor la o asemenea posibilitate conform legii siguranþei naþionale ºi Constituþiei. Dacã facem paralela între ceea ce a însemnat masoneria pentru Italia loja masonicã “Propaganda due” ºi ce complicaþii politice a avut activitatea lui Ligio Geli putem sã ne gândim cã apartenenþa la masonerie ºi implicarea în activitatea politicã executivã în România poate fi extrem de periculoasã.” – a declarat deputatul PUNR Vasile Matei.
- în Adevãrul din 22 aprilie 1997 liderul Alternativei României Varujan Vosganian declarã cã acest partid recomandã oamenilor politici sã se abþinã sã facã parte din lojile masonice. Vosganian susþine cã lojile masonice se orienteazã spre “zonele strategice” precum Guvernul sau Banca Naþionalã ºi a relatat cã el personal a refuzat sã facã parte dintr-o lojã masonicã atunci când i s-a propus acest lucru. Senatorul PD Alexandru Nicolae ºi deputatul PD Corneliu Ruse au fost înaintaþi în grad de loja masonicã de Rit Scoþian Antic ºi Acceptat.
- Radu Chesaru, fondatorul “Vulturului Brâncovenesc afirmã: “m-am retras din Partidul Alianþa Civicã datoritã orientãrii sale masonice.”
-Alexandru Paleologu, francmason de dinainte de rãzboi, om politic a declarat în presã: “De când m-am apropiat mai mult de Dumnezeu nu mã mai consider francmason.”
- În ziarul “Libertatea” din 22.04.1997 se spune “Paul Ghiþiu, secretarul general al partidului Alternativa României a criticat implicarea anumitor parlamentari în masonerie. La sfârºitul sãptãmânii trecute, trei parlamentari din comisii strategice – de externe, de apãrare ºi de control a S.R.I. au urcat în ierarhia lojii masonice Ritul Scoþian Antic ºi Acceptat. Liderii A.R. au remarcat o apetenþã a organizaþiilor masonice spre sectoare strategice. Se constatã ºi un asalt asupra membrilor din guvern ºi mai ales asupra angajaþilor B.N.R., indiferent de nivel.”
- În ziarul “Jurnalul Naþional” de vineri 14.02.1997 se afirmã: “Costel Iancu, Suveranul Mare Comandor, declarã: “
Într-un buletin informativ internaþional se afirmã: “Conflictele etnice sunt plãnuite, finanþate ºi organizate de masoni. Combatanþii folosesc armament, muniþii, echipament ºi alimente pe care le furnizeazã plutocraþia financiarã masonicã, organizând mãceluri. Gorbaciov afirmã cã aceste conflicte etnice sunt plãnuite de “Consiliul Înþelepþilor” ºi cã toþi membrii consiliului au subliniat urmãtoarea idee: “Creºtinismul trebuie sã disparã ºi sã fie înlocuit cu o religie mai cuprinzãtoare (New Age) ºi de asemenea naþiunile trebuie sã disparã”. Masonul Sam Keen specialist în mediul înconjurãtor a explicat cã “pentru buna funcþionare a Noii Ordini Mondiale din fiecare 10 oameni 9 trebuie sã moarã”. El a cerut secondat fiind de Carl Segan reducerea po*****þiei globului cu 90%. Misiunea lui Gorbaciov în cadrul masoneriei internaþionale Sioniste a fost de a distruge sistemul comunist (creat tot de ei) care nu le mai era de folos. Analizând activitatea pe care o desfãºoarã acum Gorbaciov se poate trage concluzia cã el are sarcina de a distruge creºtinismul ºi de a crea toate premizele de înfeudare a lumii masoneriei internaþionale Sioniste. De asemenea este dovedit faptul cã cei doi “mari” masoni care la vremea aceea “conduceau” destinele lumii, Gorbaciov ºi Bush au urmãrit ca în decembrie ’89 sã dezmembreze România printr-un rãzboi civil dar nu au reuºit acest lucru deoarece prin comportamentul sãu poporul român ºi oameni patrioþi ºi curajoºi care au plãtit cu viaþa opoziþia lor (de exemplu generalul Guºe) n-au permis aceasta.
De-a lungul istoriei miºcarea masonicã Sionistã a urmãrit sã instaureze ºi sã rãstoarne sisteme politice cum a fost de exemplu Comunismul. Datoritã faptului cã membrii miºcãrii Sioniste au acþionat din umbrã folosindu-se de caracterul paranoic al lui Ceauºescu ºi, în acelaºi timp, de ignoranþa, laºitatea ºi inerþia unor români în momentul în care comunismul, în frunte cu Ceauºescu au picat, marea majoritate a românilor au fost pãcãliþi cã au scãpat de suferinþã. Ei neputând sã-ºi dea seama cã, de fapt, atât timp cât miºcarea masonicã Sionistã va continua sã acþioneze în România ºi, în general, pe întreaga planetã, vor avea de suferit chiar dacã, aparent, vor vota un aºa-zis guvern democrat. Deocamdatã, datoritã ignoranþei ºi lipsei de curaj, oamenii nu realizeazã faptul cã trebuie sã-i depisteze ºi sã-i demaºte prin toate mijloacele pe membrii miºcãrii Sioniste care sunt de fapt adevãraþii vinovaþi pentru toate crimele ºi fãrãdelegile realizate împotriva umanitãþii. Atât timp cât nu este înlãturatã cauza, efectele negative vor continua sã existe chiar dacã, aparent, ele se vor manifesta sub altã formã. Deci nu are rost sã ne mai “îmbãtãm cu apã rece” considerând cã dacã vine alt partid politic la putere viaþa noastrã va fi mai bunã, atât timp cât guvernanþii ºi cei care sunt guvernaþi nu au luciditatea ºi tãria moralã de a demasca ºi de a se opune acþiunilor extrem de perverse ºi diabolice ale francmasoneriei ºi miºcãrii Sioniste.
În ziarul “Jurnalul Naþional” din 13.05.1997 referindu-se la tratatul cu Ucraina, academicianul Dan Berindei considerã: “În anul 1997, România a renunþat la o parte din istoria sa.”
În ziarul “Jurnalul Naþional” din 21.05.1997 se afirmã: “Controversele privind Tratatul româno-ucrainean se amplificã – Mai mulþi intelectuali ºi cercetãtori români se opun semnãrii unui document care ar compromite reîntregirea României.”
În tratatul de aderare la Uniunea Europeanã (semnat ºi de autoritãþile române în 1995) se pun explicit urmãtoarele douã condiþii:
- orice þarã o datã intratã în Uniunea Europeanã îºi cedeazã suveranitatea naþionalã Centrului de la Strasbourg;
- legislaþia Comunitarã este deasupra legislaþiei naþionale;
În aceste condiþii ne întrebãm ce se urmãreºte prin semnarea acestor tratate? Ce motive îi determinã pe oamenii politici sã accepte orice condiþii oricât de aberante ar fi ele în privinþa României?
În “Jurnalul Naþional” din 23 mai 1997, vicepreºedintele Comisiei de Apãrare a Senatului, Radu Timofte declarã cã: “Masoneria are ca scop sã deþinã controlul în domeniul economic, politic, cultural ºi mai nou militar. Masoneria îºi propune sã finanþeze ºi sã controleze principalele instituþii de decizie, naþionale ºi internaþionale [...] ºi chiar reuºeºte sã deþinã controlul în domeniul economic, politic, cultural ºi mai nou militar. ªi, mai mult decât atât, jurãmântul masonic are în conþinutul sãu pedepse foarte severe pentru membrii care divulgã secretele, organizaþia având caracter secret. Protocoalele masoneriei, care au fost publicate, reprezintã pentru majoritatea celor care le citesc, motive foarte serioase de reflecþie, de reþinere, de tãcere ºi de teamã. Nici mãcar membrii suspuºi nu ºtiu mare lucru. Bãnuiesc cã activitãþile secrete nu sunt cunoscute decât de un grup foarte restrâns, iar celorlalþi mai mici ºi mai mulþi nu le sunt prezentate adevãratele intenþii ale masoneriei, aceºtia fiind simple unelte care doar îºi imagineazã cã ºtiu ceva.”
Pentru a exemplifica ce spune senatorul Radu Timofte în legãturã cu jurãmântul masonic vom prezenta în continuare conþinutul acestui jurãmânt:
- sã mi se ardã buzele cu fier înroºit
- sã mi se taie o mânã
- sã mi se smulgã limba din gurã
- sã mi se reteze gâtul
- cadavrul meu sã fie spânzurat în lojã în timpul primirii unui nou frate, iar dupã aceea sã fie ars ºi cenuºa aruncatã în vânt
Teribilã ºi criminalã siluire a conºtiinþei sã juri cã nu vei destãinui ceea ce încã nu þi s-a spus!
MILITAR
În ziarul “Cronica Românã” din 14.02.1997 noteazã: “Masonii români afirmã cã au intrat în lojile masonice ale bazelor NATO, încã din 1993!”
Blocul NATO este format din douã structuri masonice: una militarã ºi alta politicã, coordonate de Marea Lojã supremã din New York, B’NAI B’RITH, formatã numai din membrii Sioniºti.
Baza militarã din Frankfurt gãzduieºte “filiala europeanã” a lojei Sioniste B’NAI B’RITH. Emisari ai acestei filiare europene au fost trimiºi în România pentru acþiuni ostile poporului român în perioada 1990-1991 ºi acestora li s-a pus la dispoziþie pentru întâlnirile lor oculte secrete tocmai Cercul Militar Naþional! Oare de ce autoritãþile române au fãcut acest lucru?
Din punct de vedere militar miºcarea Sionistã internaþionalã acþioneazã în special prin rãzboiul economic, psihologic ºi prin arme biologice. Toatã mascarada cu blocul NATO este realizatã pentru a distruge capacitatea naþionalã de apãrare a þãrilor care aderã la acest bloc militar, pentru a folosi oameni ºi echipament militar (cumpãrat cu eforturi financiare imense de þãrile respective) în interesul miºcãrii Sioniste internaþionale ºi strãine intereselor popoarelor care fac sacrificii imense pentru a trimite soldaþi ºi echipament militar în acele zone.
La ora actualã nu se mai pune problema unei agresiuni militare cu armament clasic sau nuclear deoarece acum se acþioneazã numai printr-un rãzboi economic ºi psihologic. Este aberant sã ne mai pãcãlim cã integrarea în blocul NATO ar asigura o protecþie militarã în cazul unei agresiuni cu arme clasice sau nucleare pentru simplul motiv cã cei care au declanºat pânã acum rãzboaiele clasice (miºcarea Sionistã internaþionalã) nu mai acþioneazã în acest fel ºi folosesc povestea cu blocul NATO pentru a impune condiþii economice aberante þãrilor pe care vor sã le subjuge în acest fel.
Membrii miºcãrii Sioniste cunosc faptul cã în urmãtorii ani dupã realizarea unei armate unice în cadrul Uniunii Europene, blocul NATO nu va mai avea nici un rol în Europa. Blocul NATO va deveni atunci o poliþie intercontinentalã ºi un organ de represiune internaþional. În aceste condiþii ne întrebãm oare de ce oamenii politici români se strãduiesc atât de mult sã integreze România în NATO, acceptând pentru aceasta condiþii aberante care se impun României pentru distrugerea acesteia. În condiþiile în care integrarea în NATO ar costa România peste 24 miliarde de dolari (bugetul României pe 5-6 ani), iar acþiunile militare pe care România va fi obligatã sã le întreprindã în alte þãri (vezi acþiunea din Albania) în scopuri strãine intereselor poporului român, vor costa sute ºi sute de milioane de dolari ar trebui ca guvernanþii ºi poporul român sã se gândeascã mai bine dacã este în interesul României sã intrãm în NATO!
JUSTIÞIE
În cadrul justiþiei francmasoneria a urmãrit sã coopteze avocaþi, judecãtori, procurori în lojele masonice ºi de asemenea în cadrul Ministerului de Justiþie, a urmãrit sã infiltreze cât mai mulþi francmasoni pentru a genera haosul care existã la ora actualã în justiþie. Astfel, nu întâmplãtor, judecãtorii sunt foarte prost plãtiþi, au sute de dosare de rezolvat, procesele se întind pe ani de zile datoritã birocraþiei judiciare, dreptul juridic este utilizat în mod intenþionat echivoc, legile, prin modul în care sunt formulate, permit interpretarea lor în funcþie de anumite interese etc.
ÎNVÃÞÃMÂNT
La ora actualã în Statele Unite învãþãmântul a fost atât de eficient degradat de miºcarea Sionistã, încât la aproape toate concursurile internaþionale studenþii ºi elevii americani se calificã pe ultimile locuri. Violenþa în clase a atins culmi greu de imaginat. Profesorii sunt bãtuþi de elevii nemulþumiþi, utilizarea stupefiantelor este în floare, iar profesorii beau alcool ºi fumeazã cot la cot cu elevii. În Franþa elevii din clasele mici ºtiu sã scrie numai pe calculator urmãrindu-se sã se formeze generaþii de tineri care sã nu mai ºtie sã facã calcule (sã nu cunoascã tabla înmulþirii), sã nu mai ºtie sã scrie. La ora actualã în România se constatã o degradare din ce în ce mai evidentã a învãþãmântului, elevii beau alcool ºi fumeazã cot la cot cu profesorii, se drogheazã (dupã unele statistici 50% din elevi în anumite ºcoli ºi licee folosesc stupefiante), au loc bãtãi violente care nu pot fi oprite de profesori pentru cã le este fricã de “mafia” liceanã, tinerii sunt preocupaþi în special de muzica satanicã metalic-rock, aderã la grupãri satanice care fac magie neagrã ºi apar din ce în ce mai multe cazuri de sinucideri în rândul elevilor care participã din inconºtienþã la ritualuri satanice.
Ne întrebãm oare de ce poliþia ºi organele abilitate ale statului (care sunt controlate de francmasonerie) nu iau mãsuri pentru a opri rãspândirea drogurilor ºi depistarea reþelelor de tip mafiot din licee?
Ne întrebãm oare de ce mass-media (care este controlatã de francmasonerie) nu realizeazã o campanie concentratã de prezentare a pericolelor majore pe care le reprezintã drogurile, reþelele de tip mafiot din licee ºi grupãrile sataniste în rândul tinerilor din ºcoli ºi licee?
În luna mai 1997 un grup de tineri sataniºti a plecat din Suceava la Neptun cu trenul ºi în timpul cãlãtoriei au devastat vagoane întregi dându-i jos din tren pe cãlãtorii care au îndrãznit sã le atragã atenþia cã nu este bine ce fac.
Pe parcursul a 15-16 ore cât a durat cãlãtoria din Suceava pânã la Neptun poliþia C.F.R. ºi nici alte forþe de poliþie specializate nu au intervenit pentru a aresta pe cei care au devastat trenul respectiv! O datã ajunºi la Neptun, acelaºi grup de tineri sataniºti au fãcut ritualuri de magie neagrã într-un hotel al staþiunii respective ºi au organizat un concurs satanic: “Cine devasteazã mai repede o camerã de hotel”! În urma acestei acþiuni demente un întreg hotel a fost distrus (geamuri smulse, uºi distruse, pereþi deterioraþi, mochete sfâºiate, mobilier distrus, ars ºi aruncat pe geam, etc.). Nici în aceastã situaþie poliþia nu a intervenit pentru a opri aceste manifestãri demente ºi nici nu a luat mãsuri pentru a-i prinde ºi ancheta pe cei care au procedat în felul acesta.
Rãspunsul poliþiei a fost cã nu a putut interveni în cazul respectiv pentru cã tinerii sataniºti erau prea violenþi! Este hilar argumentul adus de poliþie dar în acelaºi timp este ºi extrem de îngrijorãtor. Atitudinea poliþiei cât ºi a mass-mediei în acest caz demonstreazã o datã în plus cã atât poliþia cât ºi mass-media sunt controlate de francmasonerie care urmãreºte sã încurajeze ºi sã susþinã astfel de acþiuni satanice.
În Marea Britanie, þarã în care existã peste 8500 de loji masonice, însumând peste 350000 de membri (mulþi dintre ei sunt infiltraþi în guvern, poliþie, servicii secrete) a fost publicatã o carte (cu concursul francmasoneriei) ce a stârnit imediat controverse fãrã precedent în rândul oamenilor, relateazã cotidianul “Daily Mail”. Este vorba despre un aºa-zis manual de “sexologie” care se ocupã strict de domeniu homosexualilor ºi lesbienelor, manual destinat ºcolarilor de peste 5 ani! ªi mai ºocant este faptul cã acest manual destinat ºcolarilor între 5 ºi 16 ani este prevãzut ºi cu imagini edificatoare, pentru mai buna înþelegere a ceea ce reprezintã fenomenul de homosexualitate!
În Statele Unite, de asemenea, copiii din clasa I au în manuale imagini ºi informaþii despre homosexuali, fiind obiºnuiþi cu ideea cã este absolut firesc sã ai doi tãtici sau douã mãmici!
Datoritã faptului cã guvernele Statelor Unite ºi ale Marii Britanii sunt în totalitate controlate de miºcarea Sionistã, datoritã faptului cã Uniunea Europeanã este un produs al aceleiaºi miºcãri Sioniste ºi datoritã faptului cã una din condiþiile acceptãrii României în Uniunea Europeanã este sã se legifereze homosexualitatea la noi în þarã, este evident cã aceastã organizaþie ocultã, satanicã, care este miºcarea Sionistã promoveazã într-un mod diabolic homosexualitatea ºi urmãreºte sã realizeze ºi în învãþãmântul din România ceea ce se petrece la ora actualã în Statele Unite, Anglia, Franþa ºi alte þãri ale lumii.
Ne întrebãm pânã când vor mai dormi românii ºi vor mai accepta acþiunile satanice de distrugere a acestui popor? Vor oare românii sã-ºi vadã copii învãþând despre homosexualitate ºi sã-i vadã cum devin homosexuali? Oare când se vor trezi oamenii acestei þãri ºi vor lua atitudine împotriva francmasoneriei ºi miºcãrii sioniste?
CULTURAL – ARTISTIC
Miºcarea Sionistã internaþionalã urmãreºte prin orice mijloace distrugerea tradiþiilor cultural-naþionale ºi a identitãþii naþionale de neam. Modificã tradiþia poporului respectiv ºi ierarhia valorilor.
Finanþeazã, promoveazã ºi susþine muzica, pictura, sculptura satanicã, generând astfel în oameni rezonanþe malefice, demoniace. Miºcarea Sionistã prin reprezentanþii sãi masoni mãsluieºte istoria ºi dovezile lingvistice, îndoctrineazã tineretul în spirit Satanic, folosind pentru aceasta în special muzica satanicã de tip metalic rock.
IDEOLOGIE – FILOZOFIE
Baza ideologicã a miºcãrii Sioniste este urmãtoarea:
“Studiul zilnic al Talmudului la evrei începea de la zece ani pentru a se sfârºi odatã cu viaþa.” (A. Dormesteter, L. cit. pag. 393)
“Cei ce se mãgulesc cã prin ajutorul Bibliei vor cunoaºte religia noastrã sunt într-o desãvârºitã ignoranþã… Cãrþile talmudice sunt acelea dupã care se organizeazã viaþa religioasã a evreului, de la prima respiraþie pânã la ultimul suspin.” (Singer, citat de Mislin în Les Saints Lieux, T.III pag.549 ºi de A. Soubin în Le Talmud, pag.5)
Iatã ce afirmã acum despre Talmud un alt evreu, haham convertit la creºtinism: “Talmudul este codul complet, civil ºi religios al Sinagogii… El este codul care reglementeazã, pânã în momentul actual comportamentul evreilor” ºi pentru care ei au un respect religios, ce merge pânã la fanatism. (Drach, L. cit. T.I., pag.164 – vezi Mousseaux, Le juif, c.IV, pag.87)
Talmudul hãrãzeºte numai evreilor întreg pãmântul cu toate bunurile din lume: “Dumnezeu a mãsurat pãmântul ºi a dat evreilor pe goimi (adicã pe cei care nu sunt evrei) cu tot ceea ce ei posedã.” (Talmud Babli, Tratatul Baba – Kamuna, F.32, c.2 – vezi Rohling, L. cit. pag.63 – cuvântul goi (la plural: goimi) este echivalent cu ghiaur al mahomedanilor ºi reprezintã un apelativ de urã ºi despreþ.)
“Dumnezeu a dat evreilor putere asupra averii ºi vieþii tuturor popoarelor.” (Albo, Sepher. i.k., f.3 – c.25 – Jakuth – Chimeoni, Ad – Tab, f.83 – c.3, n.563 – Rohling, L. cit., pag.63)
“Israel este ca stãpâna casei cãreia bãrbatul îi aduce bani. Într-adevãr, fãrã sã îndure greutatea muncii el trebuie sã primeascã bani de la toate popoarele lumii.” (Talmud Babli – Traité Pes., f.119 ºi Traité Souhérdin, f.110 – Rohling, L. cit., pag.55)
În consecinþã Talmudul dã evreilor dreptul de a fura de la goimi (creºtinii):
“Este permis sã despui un goi”. (creºtin) (Talmud Babli – Tratatul Baba – Metzia, f.3 – c.2, Rohling, pag.64)
Dupã Maimonide, perceptul biblic: “Sã nu furi” semnificã “sã nu furi pe nici un om, adicã pe nici un evreu” (Maimonade, Sepher, miz, f.105 – c.2 – vezi Rohling, L cit., pag.64), goimii nefiind oameni. De altfel, când un evreu furã pe un goi el nu face decât sã-ºi reia avutul sãu.
Dupã Talmud, “proprietatea unui ne-evreu e ca un lucru pãrãsit, ca un deºert, ca nisipul mãrii; adevãratul proprietar legitim este primul evreu care pune mâna pe ea.” (Pfefferoku (rabin convertit) Talmud Babli – Tratatul Baba Batra Dissert, psiholog., pag.11 – vezi Rupert, L. cit. pag. 19 ºi Baba Metzia, f.114 (edit. Amsterd 1645) citat de G. de Mousseaux – Le Juif, pag.127,128)
Dupã rabinul Solomon Iarchi sau Rachi “averile goimilor sunt ca niºte lucruri fãrã stãpân ºi aparþin primului evreu care pune mâna pe ele”. (Rupert, L. cit., pag.19)
De asemenea Talmudul interzice evreului sã dea înapoi goi-ului un lucru pe care acesta l-a pierdut.
“Este oprit sã dai goi-ului un lucru pe care acesta l-a pierdut… Cel ce dã unui goi obiectul pierdut, nu va gãsi iertare înaintea lui Dumnezeu.” (Talmud Babli, Traité Souhérdin, f.76 – c.2 ºi Tratatul Baba Komuna, f.113 – c.2 – Rohling, L. cit., pag.67).
- Talmud, rugãciunea de dimineaþã: O, Doamne, dezrãdãcineazã, surpã, dãrâmã ºi nimiceºte pe toþi neevreii.
- Abarbanei Ad, Isaia V: Numai iudeii înseamnã ceva în lumea aceasta, ei sunt asemãnãtori cu grâul; goimii (dobitoacele creºtine) sunt pleava.
- Scheftal Horviz: Sufletul fiecãrui iudeu în parte are valoare mai mare înaintea lui Dumnezeu decât sufletul unui întreg popor creºtin.
- Abadath Lepkodes (Pasosa Cheleg chajiuchud V, 11b): Fiecare bãrbat iudeu este fiu de rege, iar celelalte neamuri sunt sclave.
- Rabi Scheftel (sefatul): Iudeilor li se cuvine numele de om, dar cei nelegiuiþi cum sunt creºtinii idolatri îºi atrag originea de la spiritul spurcat ºi se numesc porci iar soþiile lor vite încãlþate.
- Abarbanel (Benachoth 25b): Poporul ales este demn de viaþã eternã. Celelalte neamuri sunt identice mãgarilor. Casele goimilor (dobitoacelor creºtine) sunt niºte grajduri de vite.
- Maimonides zis Vulturul Sinagogii (Grittin 57): Poruncit este cãtre datorii lui Israel ºi eretici cum este Iisus Nazarineanul ºi urmaºii lui sã fie omorâþi ºi zvârliþi în vâltoarea osândei veºnice.
- Rabbi Salman: Celui mai blând dintre ºerpi scoate-i ochii, pe cel mai bun dintre creºtini ucide-l.
- John Clayton în The Chicago Tribune: Trotki conduce pe radicalii jidovi spre stãpânirea lumii. Bolºevismul este numai un instrument spre acest plan.
RELIGIA
Reprezentanþii miºcãrii Sioniste genereazã conflicte între diferite religii, susþin financiar diferite secte religioase. Se infiltreazã în religia creºtinã pentru coruperea preoþilor, îi trimit la studii în strãinãtate pe banii francmasoneriei, îi coopteazã în francmasonerie determinând astfel tãcerea totalã (explicabilã doar în felul acesta) a Bisericii Ortodoxe faþã de acþiunile criminale ale miºcãrii sioniste ºi ale francmasoneriei. În ziarul “Evenimentul zilei” din 1.07.1997 se afirmã: “o carte împotriva francmasoneriei declanºeazã un scandal de proporþii la Cluj. Autorul cãrþii “Strategia diabolicã a forþelor oculte pentru instaurarea noii ordini mondiale” se numeºte Nicolae Trofin, are 27 de ani ºi este proaspãt absolvent, cu nota 10, al Facultãþii de Teologie din Cluj. Aceastã carte a declanºat un adevãrat scandal, încã înainte de lansarea oficialã a cãrþii. Nicolae Trofin a declarat cã este prima lucrare de acest gen publicatã de un reprezentant al Bisericii Ortodoxe, dupã lucrarea mitropolitului Ardealului Nicolae Bãlan din anul 1937. Nicolae Trofin afirmã cã din cauza acestei cãrþi a fost bãtut în luna octombrie 1996 în plinã stradã ºi cã înainte cu trei sãptãmâni de lansarea cãrþii a fost convocat la sediul SRI Cluj, unde a fost ameninþat ºi i s-a spus cã în Germania ar fi fost arestat pentru atitudine revizionistã ºi antisemitã. “Am fost anchetat de mai multe ori dar am refuzat sã dau o declaraþie. Apoi am fost la Arhiepiscopul Bartolomeu Anania care mi-a spus: “. Nicolae Trofin considerã cã Bartolomeu Anania merge pe linia francmasonicã, în predicile lui fiind lesne intuit acest lucru.
Ne întrebãm retoric din ce cauzã oare din anul 1937 ºi pânã în 1997, timp de 40 de ani, preoþii (în special din România) nu au luat atitudine împotriva francmasoneriei aºa cum au fãcut preoþii greci de pe Muntele Athos care au mobilizat mase întrebi de oameni ºi au fãcut mitinguri împotriva miºcãrii Sioniste ºi a francmasoneriei?
7.
Soluþii pentru contracararea acþiunilor malefice ale francmasoneriei
Pentru a învinge rãul trebuie sã ºtim cã binele este absenþa rãului iar rãul este absenþa binelui deci ideea de bazã pentru contracararea acþiunilor diabolice ale francmasoneriei este aceea a înlocuirii rãului cu binele, sau altfel spus, a rãului cultivat de ei cu binele în care noi ne ancorãm cu fermitate.
Astfel:
- viclenei lor dezinformãri prin presã îi om rãspunde prin urmãrirea cu inteligenþã, luciditate ºi atenþie a informaþiilor din presã pentru a putea delimita falsul de adevãr. Astfel sã ne punem mereu întrebarea “Qui prodest?” – urmãrind apoi sã vedem faþa ascunsã a lucrurilor intuind perfida mani*****re care se realizeazã la ora actualã prin mass-media. Vizionând programele de televiziune, sã o facem în mod conºtient, lucid, urmãrind sã identificãm elementele manipulãrii.
- declanºãrii ºi amplificãrii conflictelor între ortodoxie ºi catolicism îi vom opune o înþelegere profundã a adevãrurilor sacre revelate de Iisus care ne ajutã sã trecem peste aceastã falsã dihotomie apelând la ceea ce ne uneºte – iubirea creºtineascã a aproapelui.
- impunerii unor programe aberante de învãþãmânt i se va opune protestul ferm al profesorilor ºi cadrelor didactice împotriva acestor mãsuri antieducative.
- decimãrii po*****þiei prin boli create în laborator i se va rãspunde prin menþinerea cu fermitate ºi voinþã a stãrii de sãnãtate în mod profilactic prin mãsuri dietetice adecvate ºi regim de viaþã ordonat.
- laºitatea, orgoliul, avariþia, setea de putere pot fi înlãturate prin transformarea lãuntricã a tuturor oamenilor în sensul structurãrii unor personalitãþi ancorate în valorile morale creºtine.
- satanismului cultivat prin aºa-zisã muzicã metalic-rock ºi prin ritualuri satanice i se vor rãspunde prin cultivarea credinþei în dumnezeu, prin rugãciuni colective (vezi apariþiile Fecioarei Maria de la Fatima ºi Metjugorge). Tineretul trebuie reorientat cãtre muzica clasicã ºi modernã, armonioasã ºi elevatã. Trebuie sã li se ofere cu rãbdare tinerilor informaþia ºi cunoaºterea necesarã pentru a vedea faþa adevãratã a miºcãrilor metalic-rock ºi sataniste.
Francmasonii au o iniþiere secretã ce le permite sã-ºi dezvolte o voinþã dizarmonioasã, maleficã, ei dispunând de puternice mijloace în plan material ºi social pentru a subjuga voinþa celorlalþi oameni. Sufletele lor sunt întunecate de orgoliu, egoism, ambiþii deºarte, dorinþa de a parveni, de setea de putere cu orice preþ, de dorinþa de a acumula bani ºi putere politicã, de a-i înrobi pe ceilalþi, etc.. Ei pot fi înfrânþi doar de fiinþe cu credinþã în Dumnezeu, care rezoneazã mai mereu cu binele ºi adevãrul, care sunt la unison cu voinþa divinã.
De aceea orice om lucid ºi credincios ar trebui sã se mobilizeze cu toatã forþa ca sã rezoneze numai cu binele (sã gândeascã, sã vorbeascã, sã acþioneze preponderent benefic), sã se roage cât mai des la Dumnezeu, sã evolueze spiritual ºi dacã are forþa necesarã sã practice Yoga sau/ºi anumite cãi spirituale autentice (ceea ce l-ar ajuta considerabil sã devinã o fiinþã beneficã excepþionalã).
Francmasonii se tem de unitatea planetarã beneficã. Ei se tem de unitatea oricãrui popor, a oricãrei naþiuni, urmãrind dezbinarea tuturor naþiunilor pentru a le putea înrobi.
Toþi românii trebuie sã fim uniþi în bine pentru ca în felul acesta francmasonii sã nu ne mai poatã dezbina.
Adevãraþii români ar trebui sã desconspire acþiunile de tip masonic, sã scrie articole ºi cãrþi despre aceste acþiuni malefice, sã organizeze mitinguri de protest împotriva francmasoneriei, sã strângã semnãturi de la oameni pentru scoaterea în afara legii a acestei organizaþii satanice internaþionale.
Francmasonii urmãresc sã-i dezbine pe oameni ºi tocmai de aceea, noi românii trebuie sã fim uniþi ºi cu toþii la unison sã luãm atitudine împotriva francmasoneriei.
Francmasonerie urmãreºte distrugerea unitãþii naþionale româneºti, tocmai de aceea trebuie sã menþinem cu fervoare ºi curaj patrimoniul culturii ºi limbii naþionale.
Francmasoneria urmãreºte sã realizeze conflicte interetnice iar noi românii pentru a contracara aceastã tendinþã a francmasoneriei trebuie sã avem sentimente de bunãvoinþã, iubire faþã de toþi oamenii alãturi de care trãim în acest teritoriu.
Acþiunile malefice ale francmasoneriei sunt posibile datoritã ignoranþei ºi necunoaºterii. Din aceastã cauzã trebuie sã fim cât mai informaþi, sã cunoaºtem cât mai mult, sã avem discernãmânt ºi sã-i ajutãm ºi pe ceilalþi sã înþeleagã ºi sã cunoascã.
Din aceastã cauzã este bine ca aceastã carte sã fie datã la cât mai mulþi oameni.
Francmasonii îºi acoperã faptele mârºave prin jurãminte de pãstrare a secretului, prin ameninþãri la adresa celor care vor sã-i demaºte, demonstrând astfel cã le este teamã cã opinia publicã ar putea sã afle adevãrul despre ei. Tocmai de aceea, noi, românii, trebuie sã urmãrim permanent sã-i demascãm, sã dezvãluim planurile criminale ale francmasoneriei.
ROMÂNI, ACÞIONAÞI, PENTRU CÃ ÎNCÃ MAI ESTE TIMP SÃ NE SALVÃM!
Fiecare îºi spune “Ce pot eu sã fac? pentru cã sunt mic, slab ºi singur.” În realitate însã suntem mulþi ºi puternici. Forþa noastrã stã în unitatea noastrã! În aceastã privinþã Iisus a spus: “Unde se adunã doi oameni în numele Meu, acolo sunt ºi Eu.”
Trebuie doar sã devenim conºtienþi de forþa noastrã ºi sã acþionãm!
Iisus a spus: “Cine are credinþã cât un bob de muºtar va muta ºi munþii din loc!”
Mesajul audio-vizual al filmelor de groazã, poliţiste, violente, spectacolele de metalic rock încurajate şi susţinute (sponsorizate) de masonerie, muzica rock în general, dar în special cea din ultimii ani (care de fapt nu este muzicã ci doar nişte strigãte animalice ce pun fiinţa umanã în rezonanţã cu ceea ce este malefic), genereazã grave dezechilibre psihice şi mentale.

Un comentariu:

  1. Marius Bistriteanu16 aprilie 2014, 13:35

    Foarte bun articolul, este foarte consistent in informatii despre Ordinul Iluminatilor care imi vor fi foarte utile, mi-a raspuns la foarte multe intrebari precum: cine sunt iezuitii, despre masonerie, ce inseamna anarhia. Am mai incercat sa citesc diverse carti ortodoxe, dar in acest articol am gasit exact ceea ce cautam de foarte multa vreme.

    RăspundețiȘtergere