joi, 22 mai 2014

Reîntorcerea la Ortodoxie


ŞI EU AM FOST ÎN IADUL DEZINTOXICĂRII… ( scurt fragment autobiografic)
L-am cunoscut pe Iisus pe fundul gropii mele. Pe care o săpasem, involuntar; doar, pur şi simplu, trăind ca toţi ceilalţi…
Cred că deja cădeau primele lopeţi de ţărână. Eram pătruns deja de amorţeala sfârşitului. Când cineva a aruncat un Nou Testament. Şi-n timp ce cioclii lucrau, eu citeam. Când am sfârşit Evangheliile, nu mai eram în mormânt; umblam, teafăr, prin lumea care mă băgase în el…
” Rabi, Învăţătorule, unde locuieşti?” L-am întrebat pe Iisus, ca ucenicul lui Ioan Botezătorul altădată. N-am înţeles limpede răspunsul. Aveam încă ţărână în urechi şi pe pleoape. Nu I-am descifrat nici măcar mişcarea buzelor. Aşa că am început să umblu din casă în casă ( de rugăciune). Am început cu cea ortodoxă, cea în care mă născusem. Dar aici am nimerit în mecanismul unui orologiu măreţ. Figuri de lemn care îşi fac ritualul la ora exactă apoi dispar. Am nimerit o banchiză din Antarctica formalismului. Iar Hristosul Evangheliilor era atât de cald şi de viu! Am luat-o la fugă…
Dar nu I-am găsit casa. Oriunde intram, şi El era doar în trecere. Stătea cu mine cât să mă lămuresc că trebuie să merg mai departe….
După câţiva ani m-am reîntors la Ortodoxie. Am dat de un preot “în Viaţă”. El mi-a deschis o uşă în peretele de ghiaţă al bisericii. M-a primit în Ortodoxie ca în propriul suflet; în Biserică, precum în familia lui….
Dar asta după ce vreme îndelungată frecventasem Liturghia şi atât. În timpul slujbei aveam dureri sufleteşti şi trupeşti îngrozitoare; spaime atroce, simţeam cum mi se rupe carnea şi mi se crapă oasele. Ieşeam afară şi mă opream cu spatele lipit de zidul bisericii. Scoteam Evanghelia din buzunar şi citeam. Îmi încălzeam credinţa şi intram din nou. Apoi durerea iarăşi mă împingea afară; şi Evanghelia iar mă aducea înăuntru. Evanghelia mă scosese din mormânt; suferinţa, groaza, mă trimeteau înapoi în el… Căci ştiam că lumea e doar un topogan spre cimitir….
Stăteam la Liturghie şi curgeau râuri de sudori pe mine. Eram în sevraj duhovnicesc. Mă dezintoxicam de viaţa mea. Durerile erau atroce, frizau nebunia. Dar suferinţa, paradoxal, îmi întărea credinţa că dacă plecam acasă, voi trece doar dintre colţii Fiarei, în pântecul ei. Că astfel mă va înghiţi. Când predica durerii dădea să mă convingă, deschideam Evanghelia şi citeam cuvintele lui Iisus. Şi luam din ele puterea de a răbda. Nu sensuri, idei: ci doar puterea de a rămâne pe cruce….
În clipele cele mai grele, când simţeam că mor, îmi spuneam că prefer să mor în Biserică, acum, decât, în lume peste câţiva ani… Preferam să mor în braţele lui Dumnezeu, chiar dacă îmi părea că mă zdrobeau, decât în liniştea goală, abisală, de afară, linişte de sedativ, fericire de drogat în braţele moi, de curvă bătrână, ale lumii… În Biserică era suferinţă, dar era şi nădejde; luminiţa de la capătul tunelului ei nu era umbrită nici de ameninţarea morţii… Pe când lumina de afară, era lipsită de orice căldură, lumina nimicul ca instalaţia de efecte speciale a unui spectacol, făcându-l să pară ceva, deşi nu e decât lumina rece a deznădejdii luminându-ne, halucinant, închipuirea…
Cu vremea durerile au început să scadă… Deşi nu aveam duhovnic, nu mă spovedeam, nu mă împărtăşeam… Mi-am trăit dezintoxicarea fără aceste ajutoare vitale, doar citind Evanghelia şi strigând la Maica Domnului şi la Sf. Gheorghe… Am fost operat pe viu, cum s-ar spune…. Poate de aceea, nu mă mai satur acum să scriu despre Sfintele Taine…. Pentru că ştiu, pe pielea mea, pe oasele şi pe sufletul meu, ce e Ortodoxia fără Sfânta Împărtăşanie…. Ştiu ce înseamnă ca fiul risipitor din parabola lui Hristos să fie întâmpinat nu de Tatăl, ci de fratele său… Care nu se grăbeşte să taie viţelul îngrăşat, să te îmbrace şi să-ţi dea inel, ci să te bage între argaţi şi să te pună la muncă, flămând, până vei plăti toată paguba pe care, de altfel, Tatăl ţi-a iertat-o… Care îl întâmpină pe cel fugit din închisoarea porcească a lumii, cu o condamnare de 7, 10, 20 de ani, după canoane…
Am cunoscut ortodoxia pusă la congelator, sub geam protector, din teama de a nu se strica sau de a nu fi maculată… “Hristosul” acestei ortodoxii e temător şi precaut: nu umblă printre demonizaţi, curve, leproşi şi vameşi, nu se lasă atins de ei: trăieşte doar în mediul aseptic al cultului. Acolo unde eşti primit doar cu halat ( ca în unele mănăstiri) şi respectând eticheta: faci cruce, pupi icoanele, asculţi liniştit slujba. Apoi, la ieşire, predai halatul. Şi pleci tot demonizat, tot curvă, tot lepros şi tot vameş. Cu o îndreptăţire sau o dezamăgire în plus…
Nimeni să-ţi alerge în întâmpinare, să te îmbrăţişeze şi să taie pentru tine viţelul cel gras! Doar priviri care îţi spun: Nu vezi cât de murdar eşti, cât de jegos, cât de nevrednic de locul ăsta! Golanule! Ţi-ai mâncat averea tinereţii cu curvele şi acum vii să ceri pâinea Bisericii! Asta s-o crezi tu! La muncă cu tine! Noi ţinem posturi aspre ca să ne împărtăşim, trudim cu metanii şi rugăciuni, iar golanul ăsta dă buzna cerând pâine!!! Se vede că nu cunoaşte rânduiala…
Şi totuşi, din mila Domnului, cu rugăciunile Maicii Sale şi din puterea Evangheliei am rămas. Căci mai bine să fii ultima slugă din Casa Tatălui, decât să fii oaspetele de seamă al oricărei alte case…. Diferenţa practică dintre Ortodoxie şi celelate confesiuni, este că Ortodoxia e singura care scoate toţi dracii, toată minciuna şi toată moartea din noi… Doare pentru că vindecarea e reală şi desăvârşită….
Abia după 20 de ani de la întoarcerea mea în Biserică am cunoscut un preot care m-a primit ca tatăl fiului risipitor din Evanghelie…
Am scris aceste rânduri pentru cei care se află în tratamentul Bisericii şi suferă mult şi sunt ispitiţi să renunţe. Ispitiţi deopotrivă de dureri, de împotrivirea rudelor şi de răceala credincioşilor… Ispitiţi să se spovedească şi să se împărtăşească mai rar… Ispitiţi să se smerească… Acestora le spun din inimă că vindecare fără Taine nu există! Precum nu există credinţă vie, caldă, fără Evanghelie! Precum nu există credinţă reală, ortodoxă, în Evanghelie, în întruparea lui Dumnezeu şi în Jertfa Lui, fără a se naşte din ea foamea de spovedanie şi Împărtăşanie!
Hristos ne strigă “în lume necazuri veţi avea dar, Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea! nu doar de la amvon, ci mai ales, din Potir.
Să ne spovedim şi să ne împărtăşim tot mai des, cu îndârjire, înaintând, prin puterea Sfintelor Taine şi după “harta” Evangheliei, tot mai în adâncul braţelor deschise ale Tatălui ceresc…. Când ne vom întoarce cu totul în dragostea Lui, chinul se va sfârşi…
Pentru totdeauna!

sursa articol
http://oameni-si-demoni.blogspot.ro/2012/11/si-eu-am-fost-in-iadul-dezintoxicarii.html
About these ads

duminică, 20 aprilie 2014

Sfânta Lumină de la Ierusalim


Interviu cu Părintele Eftimie MITRA de la Schitul Huta, Bihor

- Aţi fost anul acesta de Paşti la Ierusalim. Ce ne puteţi spune despre Sfânta Lumină şi alte lucruri deosebite care v-au impresionat?

Am fost cu un grup de pelerini din România. Un pelerinaj organizat de Mitropolia Banatului în colaborare cu aşezământul românesc de la Ierihon. Totul a fost impresionant, locul unde S-a născut Mântuitorul, unde a copilărit, unde a fost botezat, unde a fost ispitit, unde S-a rugat cu ucenicii Săi, activitatea Sa de propovăduire, minunile, locul unde a fost judecat şi răstignit şi multe altele. Când treci prin aceste locuri încerci să retrăieşti clipe care s-au petrecut în urmă cu aproximativ două mii de ani şi e firesc ca acestea să te impresioneze. Ceea ce am citit în Evanghelie, am văzut acum cu ochii. Am mai văzut şi două mari minuni ce se petrec doar în Ortodoxie şi anume venirea Sfintei Lumini şi întoarcerea Iordanului.

- Cum a venit anul acesta Sfânta Lumină?

Anul acesta a venit sub formă de raze. Nu vine la fel în fiecare an. Altădată a venit în formă de fulgere sau spirală, sau ploaie de lumină etc.

- Cum au fost aceste raze?

Raza pe care am văzut-o s-a perindat pe la mai multe persoane. A venit de sus, a ricoşat în lumânarea unui arab ortodox, din lumânarea acestuia s-a îndreptat sus la etaj în lumânarea unui călugăr. După ce s-a aprins şi lumânarea acestuia, raza de lumină a mers direct în mănunchiul de lumânări ce le ţinea în mână un copil după care am pierdut-o din ochi. Se deplasa de la o lumânare la alta cu multă repeziciune. O altă rază a mers direct spre Altarul grecesc. Am fost foarte atent la candelele de la intrarea în Sfântul Mormânt. Nu am reuşit să văd momentul aprinderii acestora căci am urmărit raza despre care v-am povestit dar după ce am pierdut din ochi acea rază, m-am uitat spre candele şi erau deja aprinse. Totul s-a întâmplat în mai puţin de jumătate de minut. În acest interval de timp cei cărora li s-au aprins singure lumânările au dat şi celor din jur şi astfel foarte repede Sfânta Lumină a ajuns la o mare parte a celor prezenţi în Biserică. Un alt arab ortodox a aprins o făclie de la arabul căreia i-a venit Lumina şi a fugit repede cu ea afară să le-o dea şi celor ce erau în curte.

- Sfânta Lumină a venit doar la persoanele despre care ne-aţi povestit?

Eram în partea stângă a Sfântului Mormânt cam la 8-9 metri şi doar pe acestea le-am văzut. Se poate să fi venit şi la alte persoane din cealaltă parte a baldachinului în care se află Sfântul Mormânt. În fiecare an vine la Patriarhul Ortodox al Ierusalimului. Uneori, cum a fost şi în cazul de faţă, vine şi la unele persoane din biserică. Şi anul acesta simultan cu venirea Luminii la patriarh, a venit şi la alţii.

- Ce se întâmplă practic în Sfântul Mormânt?

La ora 13:00 la Altarul grecesc se săvârşeşte Vecernia care durează până la aproximativ orele 14:00. După terminarea vecerniei, patriarhul înconjoară de 3 ori Sfântul Mormânt iar apoi se dezbracă de veşmintele arhiereşti, rămânând doar în stihar. Este controlat riguros de către poliţiştii evrei ca nu cumva să deţină vreo sursă de foc, brichetă, chibrit etc. La această percheziţie asistă şi reprezentanţi din partea musulmanilor, catolicilor, iudeilor, copţi, armeni şi alţii. După ce este controlat se rupe sigilul de pe uşă, iar patriarhul intră înăuntru cu un musulman, care îl supraveghează neîntrerupt. Pe Sfântul Mormânt se află presărată vată din Vinerea de după Prohod. Pe această vată se lasă de la sine o umezeală, ca un fel de rouă, şi partiarhul sub supravegherea musulmanului se aşează în genunchi şi se roagă lui Dumnezeu să trimită din Cer Lumina. Sfânta Lumină vine, după cum s-a mai spus, diferit de la an la an, şi aprinde vata umezită de pe Mormânt. După ce vata s-a aprins, patriarhul o ia cu mâinile şi o pune în două cupe pe care le dă diaconilor să le ducă în Sfântul Altar, iar el aprinde, din acea vată, două mănunchiuri mari de lumânări şi iese împreună cu musulmanul afară din Sfântul Mormânt, dându-le Lumina celor prezenţi acolo. Aceasta se face sub supravegherea continuă a musulmanului, care îl însoţeşte.

- Spuneaţi de un sigil pe uşă...

Autorităţile locale controlează încăperea în care se află Sfântul Mormânt de vineri după slujba prohodului, când se presară vata ca nu cumva să existe înăuntru vreo sursă de foc. După ce se termină de controlat fiecare colţişor, uşa se sigilează şi nimeni nu mai are acces înăuntru până după Vecernia din Sâmbăta Mare, când intră patriarhul împreună cu musulmanul care-l supraveghează. În comparaţie cu alţi ani, anul acesta Sfânta Lumină a venit mai repede. La aproximativ 2-3 minute după ce a intrat la Sfântul Mormânt patriarhul a ieşit cu făcliile aprinse.

- Altădată a aşteptat mai mult?

Au fost cazuri când a aşteptat şi jumătate de oră sau chiar o oră.

- Patriarhul a luat vata aprinsă în mână?! Nu l-a ars?

Sfânta Lumină nu e o lumină oarecare. Timp de aproximativ 3 minute nu arde deloc astfel încât poţi ţine mâna în ea şi nu te arde. După 3 minute începe să se încălzească şi treptat îşi intră în cursul firesc de flacără normală şi arde. Am pus-o pe barbă, pe haine am ţinut-o sub palmă nici măcar nu mi s-a înroşit locul unde m-a atins flacăra. Am şi fotografiat acest lucru.[…]

- Aţi mai spus de întoarcerea Iordanului.

De două ori pe an Iordanul îşi schimbă pentru puţină vreme cursul. Odată când în Biserica Ortodoxă se săvârşeşte Botezul Domnului şi a doua oară în marţea din Săptămâna Patimilor. Nu întâmplător Biserica Ortodoxă îi închină Sfântului Ioan Botezătorul ziua de marţi. În marţea din Săptămâna Patimilor am fost şi noi la Iordan. După ce Patriarhul a săvârşit slujba Agheazmei mari a aruncat crucea în apă iar apa s-a învolburat. Am privit la 50-100 de metri distanţă şi se vedeau uşoare valuri care veneau contra sensului de curgere a râului, aceasta doar pentru aproximativ 20 de minute după care totul a reintrat în normal. Mulţi dintre cei prezenţi s-au aruncat în apă, s-au scăldat iar pe toată durata acestor evenimente un porumbel alb stătea deasupra pe cortină. A fost un moment înălţător. Cei care au intrat în apă au ieşit plini de bucurie, pe faţa lor se vedea multă seninătate.

- Ca unul care a văzut cum vine Sfânta Lumină, ce ne puteţi spune despre aceasta?

E o minune ce, practic, te copleşeşte, oricât ai fi de împietrit la minte şi la inimă, când o vezi nu se poate să nu îţi pui câteva semne de întrebare.

- Totuşi sunt unii care o contestă?

O contestă pentru că nu o pot primi, asemenea cum contestă şi sfintele moaşte, care deşi se pot vedea în unele biserici şi mănăstiri, le neagă cu înverşunare venind cu fel de fel de explicaţii de-a dreptul puerile. Faptul că le contestă, nu înseamnă că nu îşi pun semne de întrebare. Dacă ar accepta că această minune Dumnezeu o săvârşeşte doar în ortodoxie, ar însemna să se nege pe ei înşişi, căci nu există două sau mai multe Adevăruri. Surprinderea cea mare e că şi dintre creştini o contestă. Anul acesta Paştile au căzut în aceaşi dată în toată creştinătatea. Catolicii au săvârşit Drumul Crucii odată cu ortodocşii, iar în timpul vecerniei din Sâmbăta Mare, când vine Sfânta Lumină, au organizat procesiuni şi slujbe cu fast în altă parte. Firesc, pelerinii catolici au participat la acestea neputând fi în acelaşi timp şi la Mormântul Mântuitorului, pentru a vedea minunea. Au fost şi câteva grupuri de protestanţi din ţările africane care au participat la Drumul Crucii, iar pe o parte dintre aceştia i-am văzut şi la venirea Sfintei Lumini. Nu ne miră că unii contestă această minune atâta timp cât unii dintre ei Îl contestă pe Cel ce o săvârşeşte, Hristos se bucură de mântuirea noastră dar nu ne obligă la aceasta, alegerea îi aparţine fiecăruia în mod individual.

- Cum explicaţi faptul că această minune se petrece doar la ortodocşi?

Această minune, la început, a venit pentru toată creştinătatea, dar pe măsură ce unii au introdus fel de fel de inovaţii doctrinare şi s-au depărtat de Biserica primară şi învăţăturile ei de credinţă, au pierdut şi comuniunea cu Capul Bisericii care, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, este Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos. Apusenii au primit şi ei Sfânta Lumină până la Schisma din 1054 dar după aceea nu au mai primit-o. În „Istoria Sfântului Mormânt” e relatată o istorioară din anul 1112 când, în timpul cuceririi Ierusalimului de către cruciaţi, i-au scos pe ortodocşi afară din Sfântul Mormânt iar slujba a fost făcută de cardinali şi preoţi catolici. Văzând că Sfânta Lumină nu vine, după lungi aşteptări, împăratul a poruncit să vină patriarhul ortodox. Imediat după sosirea patriarhului ortodox, Sfânta Lumină a venit în făcliile acestuia. Răspunsul Mântuitorului a fost categoric, El nu poate fi influenţat de bani şi putere politică. Dacă sub presiunile politicii mondialiste ni se spune că „toţi se mântuiesc” şi „toţi avem acelaşi Dumnezeu”, masoneria încearcă o uniformizare a credinţei, răspunsul pe care ni-l oferă Mântuitorul Iisus Hristos e la fel de prompt şi categoric şi în zilele noastre, la fel ca şi în urmă cu sute de ani. Dacă s-a dezvoltat civilizaţia şi a progresat ştiinţa, asta nu înseamnă că trebuie să schimbăm dogmele, învăţătura de credinţă pe care Hristos ne-a lăsat-o prin ucenicii Săi, Sfinţii Apostoli. Adevărata ştiinţă nu a fost niciodată împotriva lui Dumnezeu. Acceleraţia gravitaţională, forţele de atracţie între două sau mai multe corpuri, şi alte legi ale fizicii şi chimiei au fost rânduite tot de Dumnezeu, altfel întregul Univers ar fi un haos. Au încercat unii ca, sub numele ştiinţei, să schimbe legile biologiei, să cloneze legea divină, cei care de-a lungul timpului au introdus inovaţii au căzut în erezii şi hule. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea într-o omilie de-a sa că, dacă ai schimbat un cuvânt sau o literă din învăţătura de credinţă, ai falsificat întreaga credinţă. Ortodoxia a păstrat această credinţă neschimbată şi, ca răspuns, Dumnezeu îi oferă an de an Lumina Sa. De aceea Sfânta Lumină vine doar la Paştile ortodox. Unii au schimbat chiar şi data serbării paştilor.

- Referitor la Mormântul Mântuitorului, un istoric evreu a spus că a descoperit mai multe sicrie printre care era şi sicriul lui Iisus Hristos...

Şi ce dacă spune, asta nu înseamnă că aşa şi este. Biserica a demonstrat că adevăratul Mormânt al Mântuitorului e cel unde vine Sfânta Lumină şi nicidecum fabulaţiile lui Dan Brown sau ale istoricului despre care pomeneaţi. Cert este că după ce Biserica a dovedit şi argumentat care este adevărul, aceşti pseudo istorici au tăcut iar filmele şi cărţile lor au rămas o simplă acţiune comercială inclusă în literatura laică şi profană.

- Ca încheiere, ce ne puteţi spune despre Sfânta Lumină?

Firesc, nu toţi avem posibilitatea să ajungem acolo pentru a o vedea cu ochii trupului, dar nimic nu ne împiedică să o primim în sufletele noastre. Să ne mai rupem de multe dintre preocupările şi frământările inutile, care de multe ori, ne îngreuiază mintea şi sufletul şi să ne gândim la scopul vieţii noastre, căci Dumnezeu nu l-a făcut pe om ca el să mănânce şi să bea şi să se desfăteze în luxuri şi pofte, ci pentru ca el să trăiască în comuniune cu Creatorul lui. Când eşti lângă Mormântul Mântuitorului, nu mai poţi invidia, nu mai ai puterea să fii ranchiunos şi nu-ţi mai stă gândul la mâncat şi băut. Atunci te cuprinde o dragoste nemărginită faţă de semeni, iar pe Dumnezeu ai vrea să-L poţi cuprinde în braţe, uiţi de duşmani şi de cei ce te-au supărat iar dragostea îţi inundă toate mădularele. E ceva ce nu se poate exprima în cuvinte. La fel e şi cu venirea Sfintei Lumini, aceasta produce schimbarea lăuntrică a celor ce o văd şi o simt în inima lor. Atunci te simţi împlinit sufleteşte. Am întâlnit persoane care au plâns de bucurie. Îţi vine să-l îmbrăţişezi pe cel de lângă tine, chiar dacă nu l-ai mai întâlnit niciodată, te simţi ca în Ceruri. Când am venit acasă, am dus fotografii şi un film cu Sfânta Lumină pe care îl voi da celor ce nu s-au putut deplasa acolo. Sunt minuni pe care Dumnezeu le săvârşeşte în zilele noastre din dragoste faţă de creatura Sa. Noi trebuie doar să vrem să le vedem. Şi noi suntem datori a răspunde dragostei Lui prin dragoste. A iubi pe aproapele e o „minune” pe care şi noi o putem săvârşi. Hristos a Înviat!

joi, 17 aprilie 2014

Ce se întâmplă cu Sărbătorile Românilor?


   Iata ce putem citi la articolul Despre iepurași, oușoare, puișori și ortodocșii de noi: 
Motto: “Iepurașul mustăcios e de Paște norocos,
nu-ți lasă cadou în ghete, are el alte secrete:
pasca, oul înroșit, cozonacul, mielul fript și un Paște Fericit!”
(urare “tradițională” de sezon)
Suntem în Postul Mare. Mai sunt mai puțin de două săptămâni până la Înviere. Cu o mare grijă față de cumpărători, negustorii au început deja să-și vândă marfa, specială pentru “Sfintele Sărbători” – cu varianta “Sfintele Sărbători de Paști”. Dacă, cumva, am fi picat chiar acum pe planeta Pământ și ne-am fi întrebat ce sărbători sunt acestea, atunci cu siguranță că am fi aflat lucruri, pe care noi cei de acum nu le mai observăm, nu le mai vedem, cu care ne-am obișnuit, dar care sunt cu totul pierzătoare pentru noi.
Așadar, sărbătorile care urmează încep să se întrezărească: apar iepurașii, din ce în ce mai des, pe firmele luminoase – cu variante multiple: domni cu urechi de iepurași, domnișoare dezbrăcate cu aceleași urechi care însă seamănă mai mult cu niște “cornițe”, sau chiar iepurașii colorați, frumoși și pufoși (la fel cum colorate sunt revistele cu iepurași, cu plai și cu boi). Toate acestea sunt, după cum spune lumea, “haioase”. Deci, este o sărbătoare cu iepurași. Au apărut însă și puișorii de găină, desigur gălbui și desigur tare frumoși și pufoși. Nu este nici o îndoială, la această fotografie trebuie adăugate și ouăle colorate: roșu, galben, verde, albastru și restul culorilor. Dacă mai punem că mirosul acestor sărbători se bazează pe miel – cu variantele ciorbă și la cuptor – atunci vom începe să înțelegem cât de importantă și în același timp animalieră este această sărbătoare sau “Sfintele Sărbători de Paști”. Atenție: de o deosebită importanță sunt, și de această dată – ca și la sărbătoarea porcului de crăciun – cadourile, darurile. E un fel de parolă: “Ce ai vrea să-ți aducă iepurașul?”, care legitimează și încununează această minunată sărbătoare de “primăvară”.
Ceea ce vă povestesc eu aici, puteți vedea și chiar vedeți și Domniile Voastre, oriunde v-ați localiza în credincioasa noastră țară de 87% ortodoxie. Și cu siguranță că vedeți toate acestea – plus motivul generator pentru toate sărbătorile tuturor românilor, steaua polară a existenței noastre: coca cola! Nu trebuie uitat nici filmul de mare efect – pe care îl vedem în fiecare an și care ne arată o poveste neoprotestantă, anticreștină, cu un personaj care nu are nimic a face cu Hristos – care nu a fost, nu este și nici nu va fi vreodată vedetă de film. Acesta este tabloul sărbătorilor de primăvară sau a “Sfintelor Sărbători de Paști”, la români.
Cu siguranță și pe bună dreptate, aceasta ar înțelege cineva care ar veni acum pentru prima oară pe planeta Pământ. Nu știm și nici nu ne interesează ce ar gândi despre acestea respectiva fictivă persoană, tocmai fiindcă nu poate exista.
Însă, câteva întrebări ne ațin calea. Ce se întâmplă cu Sărbătorile Românilor? Cum e posibil ca întregul aparat de propagandă anticreștin numit mass-media să promoveze, fără nici cea mai mică reținere aceste blasfemii, aceste huiduieli la adresa credinței românilor, și în ultimă instanță la adresa românilor? De ce nu ia nimeni atitudine? De ce ne mai uităm la televizoarele lor pline de infecție? De ce mai citim gazetele, care acum – mai ales acum – ne arată femei goale și în care se dezbat lucruri de “maximă importanță economică”?
Cel mai probabil acestea sunt ispite – părintele lor este chiar dracu, de altfel prezent în chiar toate reclamele, cu toate variantele lor – dar, în același timp sunt încercări. Încercări pentru fiecare dintre noi. Ce facem noi atunci când suntem puși în prezența unei situații de acest fel – și suntem puși sau ne punem noi înșine, încontinuu? Oare nu înțeleg românii dreptcredincioși că ei sunt cei care “consumă” toate aceste otrăvuri, și aceasta chiar la cererea lor? Prin faptul că nu doar că permit ci și participă la aceste odioșenii, chiar dacă unii dintre ei par sau fac pe indignații.
Nimeni nu ne face acest rău – noi înșine ni-l facem, fiindcă nu cred că a fost cineva obligat să-și cumpere televizor și să trăiască hipnotizat de imaginile mișcătoare, care nu au nici cea mai mică legătură cu existența noastră; cum nu cred că a fost cineva forțat să citească ziarul sau să asculte radio – chiar dacă toate acestea se fac sub acoperirea și justificarea nevoii de informație. Este cert că toate blasfemii sunt gândite și administrate concertat; cum clar este că toate sunt îndreptate împotriva Învierii, despre care nici nu se pomenește – sunt cu mult mai importante: mielul, oul, iepurașul, puișorul ș.a.m.d.
Informațiile pe care ar trebui cu necesitate să le avem acum, în Postul Mare, sunt la îndemâna oricui – dar puțini sunt cei care le cercetează și, și mai puțini, cei care le trăiesc.
Câți dintre – din nou – cei 87% din credincioșii, care suntem noi, “s-au informat” despre Săptămâna Mare? Câți știu că Luni iudeii au hotărât să-L răstignească pe Hristos, că Marți a fost proorocirea distrugerii Templului, că Miercuri a fost ungerea picioarelor lui Hristos și tot atunci ucenicii s-au tulburat din cauza lui Iuda, iar Iuda a primit arginții; că Joi este Cina cea de Taină, spălarea picioarelor, rugăciunea din muntele măslinilor și tot atunci Hristos este luat; că Vineri, Dumnezeu este în fața Sinedriului, la Pilat și suportă toate batjocurile și chinurile; că tot Vineri a fost răstignit, a murit, I-a fost împunsă coasta, a fost coborât de pe cruce, iar mormântul I-a fost pecetluit; că Sâmbătă Hristos a pogorât la iad și, că Duminică a Înviat? Iată: acestea sunt “informații” vitale pentru noi. Din surse demne de toată încrederea, de la un “agent special”, dintr-o sihăstrie de prin Munții Neamțului, avem chiar “informația” că de aproape două mii de ani fiecare săptămână este Săptămâna Mare – dar aceasta este o informație mai specială. Ați auzit pe undeva de iepurași, veverițe, oușoare, puișori și cadouri, cozonac și budincă? Nu. Fiindcă aici este vorba despre viață și moarte, sau mai bine zis despre nemurire – spre osândă sau spre bucurie; nu despre animale și produse agricole. Dragi creștini ortodocși, care suntem noi.
Voi, cei care aveți o legătură cu biserica, cei care nu creșteți animăluțe ritualice sau oușoare multicolore, cei care sunteți preocupați de propria-vă mântuire și de mântuirea neamului vostru; cei care știți ce se petrece în acest post – covârșitor pentru noi -, altceva decât oferirea de daruri și coca cola sau pepsi; cei care simțiți greutatea atât de minunată a răspunderii pe care o aveți în cadrul neamului care v-a ivit și știți că mântuire înseamnă jerfă și nu budincă sau cozonac cu stafide.
Voi, cei care v-ați îmbrăcat în Hristos, prin sfântul botez, și purtați la gâtul sufletului vostru crucea de pe Golgota, pe care a fost răstignit chiar Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, Cel ce a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând.
Voi, trebuie să vedeți și să înțelegeți că nu este un așa mare efort – despre jertfă nici nu se poate vorbi – să vă opriți din a mai sprijini lupta împotriva lui Hristos și împotriva mântuirii noastre. Este foarte simplu: nu mai deschideți cutia cu minciuni și blasfemii denumită și televizor, nu mai citiți ziarele și nu mai ascultați delirul emoționant tremurător – chiar dacă vi se pare că sună bine. Poate vi se pare prea greu. Bine, atunci poate fi numită jertfa voastră: să nu-L mai batjocoriți pe Hristos.
Toată viața noastră depinde de acest lucru: conștientizarea faptului că nu trebuie să mai lovim cu piciorul în țepușă. Acest lucru trebuie să ne ducă la atitudine eliberatoare și nu la pasivitate complice cu urâtorii lui Hristos.
Fiindcă altfel, cum mai putem să răspundem în fața Învierii: “Adevărat a Înviat!”?

Mugur Vasiliu

marți, 15 aprilie 2014

RADIO ORTODOX


RADIO ONLINE

DATI CLICK PE ADRESA DE JOS APOI CLICK PE LISTEN SI DESCARCATI ADRESA IN PLAYERUL DUMNEAVOSTRA

http://188.241.14.100:9974/

========================================================================

CAMERA CHAT CRESTIN ORTODOX  PENTRU DIVERSE DISCUTII:

ADRESA DE JOS

http://doarortodox.url.ph/

RADIO SI CHAT ROOM SUNT GESTIONATE DE MINE

miercuri, 9 aprilie 2014

Faimosul Proiect Blue Beam- De Serge Monast

Faimosul Proiect Blue Beam
De Serge Monast[Nota: Serge Monast si un alt jurnalist, ambii implicati in cercetarea Proiectului Blue Beam, au murit de "infarct miocardic", la cateva saptamani unul de celalalt, neavand nici unul dintre ei antecedente care sa indice vreo boala cardiaca. Serge a fost in Canada. Celalalt jurnalist canadian se afla intr-o vizita in Irlanda. Inainte de moartea sa, guvernul canadian i-a rapit fiica lui Serge, in incercarea de a-l face sa renunte la cercetarea Proiectului Blue Beam. Fiica lui nu a fost gasita niciodata. Asa-zisele "atacuri de inima" sunt una dintre metodele de moarte indusa, ale Proiectului Blue Beam.

Faimosul Proiect Blue Beam al NASA [National Aeronautics and Space Administration] a avut patru etape diferite, pentru a implementa Noua Religie condusa de insasi Anticrist. Trebuie mentionat ca Noua Religie este fundatia Noului Guvern Mondial, fara aceasta religie dictatura Noului Guvern Mondial fiind imposibila. Fara o credinta universala in Noua Religie, succesul Noii Ordini Mondiale este imposibil ! De aceea Proiectul Blue Beam este atat de important pentru ei, si a fost ascuns asa de bine pana acum.
Cutremure INDUSE si Descoperiri false
Primul pas in Proiectul Blue Beam al NASA, se refera la re-evaluarea tuturor cunostintelor arheologice. Acesta are de-a face cu cutremurele artificial create, in locatii precise , cu presupusele noi descoperiri care vor explica intr-un final tuturor oamenilor “eroarea” fundamentala a tuturor doctrinelor religioase. Aceste informatii false vor fi utilizate pentru a explica tuturor natiunilor ca doctrinele lor religioase au fost intelese si interpretate gresit de secole. Pregatirea psihologica pentru acest prim pas au fost deja puse in aplicare prin filmul din 2001″A Space Odyssey”, Serialul StarTrek si in “Ziua Independentei”, ambele avand de a face cu o invazie din spatiu si unificarea tuturor natiunilor pentru respingerea invadatorilor. Ultimul film”Jurrassic Park”, se ocupa cu teoriile despre evolutie, afirmand ca, cuvintele lui Dumnezeu sunt niste minciuni. http://i.am/jah/evolut.htm.
Descoperirile “programate” (masluite)
Ce este important de retinut din acel prim pas, este ca aceste cutremure se vor produce in diferite locuri de pe Pamant, unde arheologii cred ca se afla ingropate mistere inca nedescoperite. Cu aceste cutremure, va fi posibil ca oamenii de stiinta sa redescopere acele “mistere ingropate”, cu ajutorul carora vor fi discreditate toate doctrinele religioase. Acesta este prima etapa a pregatirii oamenilor, deoarece acestia doresc sa distruga credinta tuturor Crestinilor si Musulmanilor de pe pamant. Pentru a face asta, ei au nevoie de “dovezi” false din trecut, care vor dovedi tuturor natiunilor ca religiile lor au fost intelese si interpretate gresit.
Marele “Spectacol din Cer”
Cel de-al doilea pas in Proiectul Blue Beam, al NASA, implica un “spectacol spatial” gigantic, cu proiectii holografice 3D, proiectii de imagini in diferite locatii din lume, fiecare fiind o imagine diferita in functie de credinta religioasa predominanta in aceea zona. Aceasta noua “voce a lui Dumnezeu” va fi rostita in toate limbile. In scopul de a intelege aceasta, trebuiesc studiate cercetarile diferitelor Servicii Secrete, facute in ultimii 25 de ani. Rusii au pus la punct un program avansat pe calculator, chiar l-au exportat, pe care l-au alimentat cu date priviind studii ale anatomiei corpului uman, compozitia electro-mecanica a corpului si cu studii privind compozitia chimica, biologica si electrica a creierului uman. Aceste computere au fost “alimentate” (programate) cu limbile vorbite de toate popoarele lumii, precum si semnificatia acestora. Dialectele tuturor limbilor au fost implementate in computere cu ajutorul transmisiilor prin satelit. Rusii au inceput sa “alimenteze” computerele cu programe obiective, precum cele despre “noul Mesia”. De asemenea, se pare ca rusii – oamenii noii ordini mondiale – au implementat diferite metode suicidale alocand fiecarei persoane si fiecarei societati impulsuri electronice, menite sa induca ganduri suicidale daca persoana respectiva nu accepta noile reguli ale Noii Ordini Mondiale.
Exista doua aspecte diferite ale pasului doi.
Primul este “Spectacolul Spatial”. De unde va veni acest Spectacol Spatial ? Spectacolul Spatial, imaginile holografice vor fi utilizate intr-o simulare apocaliptica, in timpul careia tuturor natiunilor li se vor arata scene care vor reprezenta implinirea profetiilor, acestia dorind sa verifice reactiile care vor avea loc in acele momente.
Aceste imagini vor fi proiectate din sateliti spre stratul de sodiu, aproximativ la 60 de mile mai sus de Pamant. Au fost observate astfel de teste din cand in cand, dar acestea sunt atribuite cu OZN-uri sau “Farfurii Zburatoare”.
Rezultatul acestor evenimente deliberate va fi pentru a arata lumii noul “Hristos”, noul Mesia, Matraia (Maitreya), pentru imediata implementare a Noii Religii Mondiale. “Chiar si cei mai invatati vor fi pacaliti”.
Proiectul are capacitatea, ca prin anumite dispozitive, sa ridice un numar mare de oameni, trimitandu-i intr-un spatiu si timp necunoscut. Sau observat teste ale acestor dispozitive in rapirea anumitor oameni de catre acei mici extraterestrii, care rapesc oamenii din patul pe geam si ai duc in acele “navete spatiale” aflate in asteptare. Impotrivirea la noua religie universala, la noul Mesia vor duce la pierderea de vieti omenesti la o scara inimaginabila in toata istoria umana.
Proiectul Blue Beam va pretinde ca este implinirea universala a tuturor profetiilor din trecut, ca un eveniment major ce a avut loc acum 2000 de ani. In principiu, acesta va utiliza cerul ca pe un ecran urias de film ( pe stratul de sodiu, la aprox 60 de mile), pe care satelitii vor proiecta imagini simultane in toate cele patru colturi ale lumii, in fiecare limba si dialect in functie de regiunea respectiva.
Computerele vor coordona satelitii, softul care este deja implementat, va rula Spectacolul de pe Cer. Imaginile holografice se bazeaza pe combinarea de semnale aproape identice, pentru a creea o imagine sau holograma in profunzime, fiind aplicabila in egala masura undelor ELF, VLF si LF, precum si fenomenelor optice. In mod specific, spectacolul va consta din mai multe imagini holografice in diferite parti ale lumii, fiecare fiind o imagine diferita, in conformitate cu religia din acea zona. Nici o zona de pe pamant nu va fi exclusa. Cu efectele produse de calculator si cu sunetul care pare ca provine din spatiu, enariasii uimiti vor asista la revenirea lui Mesia.
Apoi proiectiile lui Isus, Mohamed, Buddha, Krishna, etc., vor fi contopite intr-o imagine unica, nu dupa ce vor fi date explicatiile vis-a-vis de misterele descoperite. Acest dumnezeu unic, va fi de fapt Anticristul, care va explica faptul ca diverse scripturi au fost gresit interpretate si intelese si ca vechile religii sunt responsabile pentru invrajbirea oamenilor si natiunilor, prin urmare vechile religii trebuiesc eliminate pentru a face loc noii religii mondiale, reprezentata de un singur Dumnezeu, Anticristul pe care il au in fata lor.
Desigur, aceste evenimente superb orchestrate vor avea ca rezultat mari tulburari la nivel social si religios, pe o scara foarte mare, fiecare natiune dand vina pe alta pentru inselaciune. In plus, acest eveniment va avea loc intr-o perioada de anarhie politica mondiala, creeata datorita unei catastrofe globale. SUA planuieste sa foloseasca “Cantecul bucuriei” al lui Beethoven, ca si imn pentru introducerea noii religii mondiale. Daca punem acest spectacol spatial alaturi de Programul Star Wars, obtinem : o combinatie de radiatii electromagnetice si hipnoza, care au fost un subiect intens de cercetare. In 1974, de exemplu, cercetatorul G.F. Shapins a spus ca una dintre propunerile de cercetare sustinea ca ” … in acest proiect se va arata ca, cuvintele rostite de cel care se ocupa cu hipnoza, pot fi convertite direct de catre energii electromagnetice in subconstientul creierului uman, fara a se folosi vreun dispozitiv mecanic pentru receptie sau transformare a mesajului, si fara ca persoana sa fie expusa unei astfel de influente, avand sansa de a controla informatiile de intrare in mod constient. Este de asteptat ca, comportamentul rational va fi considerat ca fiind rezultatul propriei lor vointe libere. “
Oricine studiaza asa-numitul fenoment de “channeling” (clarviziune), ar fi indicat sa ia in considerare acest domeniu de cercetare. Se poate observa ca cei care se considera “clarvazatori” au crescut considerabil, de cand acest tip de cercetare a fost efectuat. Este straniu cum mesajele acestora sunt foarte asemanatoare, indiferent de sursa de provenienta a acestora, sau indiferent de entitatea divina de la care pretind acestia ca au informatiile. Este de luat in calcul credibilitatea acestor persoane si a informatiilor pe care le ofera acestia, trebuie evaluate im mod critic si judecate aceste informatii si modul in care acestea ar putea fi benefice noii ordini mondiale.
Ziarul The Sydney Morning a publicat un articol pe data de 21 Martie 1983, care anunta ca rusii “invadeaza” mintile umane, articolul fiind transmis de catre doctorul Nathan Abnuengy, profesor asistent la Facultatea de Agricultura din Asia. Acest articol face referire la rusii care au creat acel supercomputer, despre care am pomenit anterior, care este important deoarece aceste tipuri de computere pot fi controlate cu ajutorul satelitilor din spatiu. Calculatoarele au fost programate cu toate limbile si dialectele tuturor popoarelor din lume. Dar acum nu mai vorbim despre rusi, este vorba de SUA, care implementeaza computerele cu informatiile necesare.
Gandurile artificiale si comunicarea
Tehnicile avansate ne-au propulsat spre al treilea pas al Proiectului Blue Beam, care merge impreuna cu modalitatea de a comunica telepatic, unde undele ELF, VLF si LF vor ajunge la mintea fiecarei persoane, convingand pe fiecare ca Dumnezeul lor (cel in care cred) le vorbeste din adincul propriului lor suflet. Aceste unde sunt alimentate din memoria computerelor care detin date despre fiecare om de pe pamant si despre limbile lor. Aceste unde se vor intersecta cu modul natural de gandire, pentru a forma ceea ce numim ganduri artificiale difuze.
Acest tip de tehnologie provine din cercetarile facute in anii 1970, 1980 si 1990, cand creierul uman a fost comparat cu un computer. In ianuarie 1991, Universitatea din Arizona a gazduit o conferinta intitulata “The NATO Advanced Research Workshop on Current and Emergent Phenomena and Biomolecular Systems”. Ce inseamna asta mai exact ? Aceasta inseamna : Ne vom referi la un document care a fost emis la conferinta, care se distinge prin continutul sau diferit fata de discutiile purtate in acel moment. A fost, de fapt, un protest si o avertizare catre oamenii de stiinta participanti, cu privire la posibilitatea de a se face abuz fata de cercetarile efectuate de acestia.
Cercetarile lor, desigur, sustineau ca deja SUA a dezvoltat echipamente de comunicatie, care pot face un orb sa vada, un surd sa auda si un schiop sa mearga. Acesta poate sa scuti bolnavii de durere, fara utilizarea de medicamente sau interventii chirurgicale. Nu este vorba de nimic din sfera SF-ului. Un om si-ar putea pastra facultatile sale in totalitate, pana in momentul mortii sale. Acest echipament de comunicare depinde de un mod cu totul nou de a privi creierul uman si sistemul neuromuscular si impulsuri la frecvente foarte joase. Unele dintre aceste echipamente sunt deja operationale in cadrul agentiilor CIA si FBI. Nu va fi niciodata utilizat pentru a face un orb sa vada, un surd sa auda sau un schiop sa mearga, deoarece este vital politici folosite de George Bush si marionetelor sale, ale noii ordini mondiale.
Pe plan intern, noul echipament de comunicare este utilizat pentru a tortura si omora persoane care se potrivesc cu profiluri imaginare de teroristi; pentru a tortura si omora cetatenii care fac parte din organizatii ce promoveaza toleranta si pacea din America Centrala; sa tortureze si sa omoare cetatenii care se opun dezvoltarii armamentului nuclear si pentru a creea o rasa de sclavi robotizati, denumiti si “Manchurian Candidates”. Extern, experimentele au loc pe detinutii din SUA si Canada, Marea Britanie, Germania, Franta si Finlanda. In plus, a existat o serie bizara de sinucideri in randul cercetatorilor din domeniul calculatoarelor din Marea Britanie, toti acestia avand legaturi cu marina SUA.
Ce este posibil sa intrebam inainte, ca o astfel de teroare psihologica sa aibe loc : oare, oricare ar fi guvernul, corporatia sau psihiatrul, vor promova voit o astfel de groaza astazi ? Raspunsul este destul de evident, ” DA “.
Agentiile guvernamentale si corporatiile care lucreaza cu ei in scopul Noii Ordine Mondiale, sunt pregatiti sa promoveze orice lucru care ai va ajuta sa isi atinga obiectivul de a controla in totalitate societatea. In ceea ce priveste intrebarea de ce ? : pentru un singur lucru, daca induci teroarea intre oameni si ai faci sa se teama despre siguranta lor, acestia vor accepta sa pui in aplicare legi draconice, sa ai dezarmezi si sa ai o evidenta la scara larga asupra lor, iar ei vor spune ca totul este in scopul protectiei personale, desigur. In al doilea rand, promoveaza fragmentarea actualelor forme democratice ale sistemului politic, facand societatea sa caute ideologii noi politice. Desigur, alternativa a fost deja planificata. Aceasta se numeste Noua Ordine Mondiala si nu va reprezenta interesele sau siguranta in nici un caz. Cum a spus George Bush : ” Frica a fost folosita intotdeauna de catre elita, pentru a controla si subjuga masele”.
O maxima mai veche “dezbina si cucereste”, este in curs de desfasurare in intreaga lume pentru a se asigura ca toti isi fac griji pentru siguranta lor personala si pentru a deveni banuitor vis-a-vis de oricine. Aceasta, de asemenea, este control-mintal. Pentru a merge mai departe in ceea ce priveste tehnologia care este la baza Proiectului Blue Beam, trebuie sa luam in considerare declaratia psihologului James V. McConnell, care a fost publicata in 1970, in “Psihologia Azi”. El spune ” A sosit ziua in care putem combina privarea senzoriala cu medicamente si hipnoza, pentru a manipula in mod abil recompensa si pedeapsa, pentru a obtine controlul absolut asupra comportamentului unei persoane. Este posibil atunci sa realizam foarte repede si foarte eficient un tip pozitiv de spalare a creierului, care ne-ar permite sa facem schimbari dramatice in comportamentul unei persoane si de personalitate “.
Acum, cand am vorbit inainte despre faptul ca acele unde telepatice si electronice, care se gasesc in acele calculatoare care au date cu toti oamenii si limbile pe care le vorbesc si am spus ca oamenii vor crede ca propriul lor Dumnezeu le vorbeste din adancul sufletului lor, aceasta este tehnologia despre care faceam referire si aceasta este gandirea despre care spuneam, despre care acelasi psiholog afirma : ca ar trebui sa fim instruiti inca de la nastere ca ar trebui sa facem tot ceea ce societatea vrea ca noi sa facem, mai degraba decat ceea ce vrem sa facem noi pentru noi insine; pentru ca au tehnoligia necesara pentru a o face, nimeni nu ar mai trebui lasat sa aibe propria lui personalitate. Si, acelasi psiholog sustine ca nimeni nu are dreptul sa se intrebe despre tipul de personalitate pe care o primeste si ca nu exista nici un motiv sa se creada ca cineva are dreptul sa refuze sa obtina o noua personalitate, daca personalitatea veche este considerata “antisociala”.
Ce este important in aceasta declaratie, este ca Noua Ordine Mondiala va fi instaurata peste sistemul actual, vechiul mod de gandire si comportament, si religie vor fi considerate “vechi” si incorecte si ca acestea vor putea fi schimbate in acele lagare din USA, pentru a fi siguri ca toti cei cu comportament “antisocial” vor fi eliminati rapid, astfel incat indivizii noi, modificati, vor fi in masura sa raspunda pozitiv nevoilor Noii Ordini Mondiale, fara a fi distrasi de “Adevar”.
Ar putea ca acesta sa fie cel mai mare proiect de control asupra creierului din toate timpurile ?
Proiectul NASA, Blue Beam, este prima directiva pentru Noua Ordine Mondiala, pentru controlul absolut asupra intregii populatii de pe pamant. Va sugerez sa investigati cu atentie aceste informatii, inainte de a le respinge si a le categorisi ca pe un scenariu nebunesc. Daca vom merge mai departe in diferitele rapoarte pe care le-am prezentat, vom descoperi ca operatiile de control asupra mintii si tehnologiile folosite includ un transmitator care emite pe aceeasi frecvente cu cele ale sistemului nervos uman, transmitator care este fabricat de catre Loral Electro-Optical System din Pasadena, California. Loral, este un investitor major in domeniul apararii, a efectuat inainte cercetari asupra armelor cu energie directa, pentru Lt. Gen. Leonard Perez, din Aviatia Militara Americana, care cauta o arma care sa poata implanta mesaje direct in mintea inamicilor, in timp ce trupele sale sa devina supraomenesti. Dispozitivul se ocupa cu radiatii electromagnetice pe frecvente Ghz [microunde], pulsate la frecvente extrem de joase [ELF]. Este utilizat pentru a tortura oamenii fizic si mental de la distanta.
Arme de acest tip, se crede ca au fost utilizate impotriva unei femei britanice, care protesta impotriva prezentei rachetelor americane de croaziera de la baza aeriana din Greenham, in timpul anilor 1970. Aceste arme pot fi folosite pentru a induce pierdere senzoriala, prin transmiterea semnalului in nervul auditiv la o putere foarte mare, care blocheaza abilitatea individului de a se auzi pe el insusi cum gandeste !
Procesul care are loc in urma folosirii unei astfel de tehnologii ELF, sunt descrise in diferite publicatii ale Departamentului Apararii din SUA, inclusiv una intitulata “The Electromagnetic Spectrum and Low Intensity Conflict”, scrisa de catre Cpt. Paul E. Tyler, Comandant Medical in Marina Americana, care este inclusa in colectia intitulata “Low Intensity Conflict and Modern Technology Edict” de Lt.Col. David G. Dean, USAF. Lucrarea a fost publicata in 1984 de catre Air University Press, Maxwell Airforce Base, Alabama. Un alt dispozitiv de emisie pe frecvente din spectrul microundelor, poate sa emita semnale auditive direct catre un individ, nefiind sesizabil de catre altcineva. Tehnologia este una simpla si poate fi construita folosind un dispozitiv radar de politie. Aceste microunde generate de dispozitiv sunt modulate in frecvente auditive, putand sa transmita mesaje direct in creier. Acum ajungem sa ne referim la Proiectul Blue Beam, al NASA. Emisiile de mesaje subliminale in ambele sensuri si imaginile provenite din adincul spatiului, corespund cu exactitate acestui tip de tehnologie.
In cartea sa “The Body Electric”, laureat cu Premiul Nobel, Dr. Robert O. Beker descrie o serie de experimente efectuate la inceputul anilor 1960, de catre Allen Frie, unde acest fenomen a fost demonstrat ca si mai tarziu de experimentele efectuate in 1973 la “Walter Reed Army Institute of Research”, de catre Dr. Joseph C. Sharp, care personal sa supus experimentelor, demonstrand ca poate sa auda si sa inteleaga mesajele care erau transmise catre el intr-o camera izolata, prin intermediul dispozitivelor de transmitere pe frecvente pulsate in spectrul microundelor, care reprezinta echivalentul vibratiei cuvintelor din creierul sau. Backer sustine ca “Un astfel de dispozitiv are o aplicabilitate in operatiunile secrete, pentru a innebunii inamicul cu voci necunoscute sau sa transmita un mesaj nedetectabil unui asasin instruit.”
Acum, incercati sa va imaginati ce se va intampla atunci cand se va auzi acea voce a Noului Mesia Mondial, care va vorbi din spatiu catre toti oamenii de pe Pamant, care ar putea sa dea instructiuni tuturor acelor fanatici religiosi, vom fi martorii unei isterii la scara mondiala nemaivazuta pana acum pe aceasta planeta. Nici o unitate de Politie din lume nu ar putea sa tina piept dezordinii si haosului care se va produce ! O carte din 1978, intitulata “Microwave Auditory Effect and Application”, de catre James C. Lynn, descrie cum se pot transmite voci direct catre creier. Aceasta tehnologie ar putea sa permita orbului sa vada si surdului sa auda. In schimb, aceasta a fost transformata intr-o arma pentru a subjuga lumea.
Allen Ferie sustine ca a putut sa accelereze, sa incetineasca sau chiar sa opreasca bataile iniimii ale unei broaste izolate, prin sincronizarea pulsatiilor unui astfel de dispozitiv cu frecventa inimii. Potrivit Dr. Robert Becker, rezultate similare au fost obtinute folosind broaste vii, ceea ce arata ca este posibil sa produca atacuri de inima cu raze proiectate sa penetreze pieptul omului.
[ NOTA: Ambii autori ai acestui articol au murit in urma unui "infarct miocardic", la doar cateva zile unul fata de celalalt. Trebuie mentionat de asemenea ca Dr. Becker NU a participat la astfel de cercetari. ]
S-a demonstrat ca frecvente inalte focalizate de energie electromagnetica (UHF), pot fi folosite pentru a induce stari de agitatie si activitate musculara sau slabiciune musculara si stari de letargie. Microundele pot fi deasemenea folosite pentru a produce arsuri ale pielii, a induce efectul unui drog, bacterie si sa otraveasca sau sa afecteze functionarea intregului creier al omului. Aceste efecte au fost facute publice de catre CIA, in data de 21 Septembrie 1977, in marturia inaintata catre Subcomisia pentru Sanatate si Cercetare Stiintifica. Dr. Sidney Gottlieb, care era directorul programului Mk-Ultra la acea data, a fost obligat sa discute despre scopul cercetarilor facute de CIA in tehnicile de control a organismului uman de la distanta. Asa ceva exista la ora actuala, care poate fi folosit direct din Spatiu pentru a ajunge la orice persoana, oriunde pe suprafata Pamantului.
Daca vom sapa mai adanc in procesul de control al mintii asupra oamenilor, vom descoperi ca echipamentele si tehnologiile au fost folosite pentru a influenta alegerile politice intr-o maniera mult mai directa. Candidatul democrat Michael Dukakis, care a candidat impotriva lui George Bush in 1988, a fost tinta unor astfel de atacuri cu microunde, pentru a fi impiedicat sa vorbeasca public, deoarece acesta reprezenta un pericol real pentru Bush. El sustine, de asemenea ca echipamentul a fost folosit si impotriva lui Kitty Dukakis, aceasta fiind la un pas de a se sinucide. In editia din Decembrie 1980 a jurnalului oficial al Armatei SUA, numit “Military Review”, un articol al lui Lt. Col John B. Alexander, numit “The New Mental Battlefield: Beam Me Up, Spock”, prezinta in continuare capacitatile tehnice aflate la dispozitia celor care controleaza. El scrie “Cateva exemple vor demonstra progresele care s-au realizat in diferite zone. Transferul de energie de la un organism la altul; abilitatea de a vindeca sau de a cauza boli care urmeaza a fi transmise la distanta, inducand astfel boli sau decese fara o cauza aparenta; modificare comportamentala prin telepatie, care include abilitatea de a induce stari hipnotice pana la o distanta de 1000 km, au fost raportate.”
Utilizarea de hipnoza prin telepatie, prezinta de asemenea un mare potential. Aceasta capacitate ar putea permite agentilor sa le fie impplantate informatii, fara ca acestia sa constientizeze acest lucru. “Alte tehnici de inductie mintala pot fi luate in considerare. Daca va fi perfectata, aceasta tehnica ar putea permite transferul de ganduri prin telepatie, de la o minte sau grup de minti, catre un public tinta. Un factor unic este faptul ca destinatarul nu va fi constient ca gandul i-a fost implantat in creier de catre o sursa externa. El sau ea va crede ca gandurile sunt ale lui, originale”. Acest lucru este exact despre ceea ce am discutat pana acum.
Cel de-al treilea pas in cadrul Proiectului Blue Beam, al NASA, se numeste “Telepathic Electronic Two-Way Communication”. Articolul Lt. Col. Alexander continua cu : “Daca este posibil sa se induca ganduri artificiale, prin intermediul satelitilor, controlul mintii a intregii planete este acum posibil. Singura rezistenta posibila, la nivel de individ, ar putea sa fie intrebarea constanta a acestora vis-a-vis de natura gandurilor fara a putea sa actioneze in vreun fel asupra acestor ganduri, pe care acestia le vor considera a fi din afara granitelor lor ideologice, religioase si morale”. Inca o data, este intelept sa se ia in considerare cum televiziunea, publicitatea, educatia moderna si diferitele tipuri de presiune sociala, sunt utilizate pentru a manipula aceste ideolagii umane. A fost raportat de catre Lt. Col. Alexander, care a spus, in rezumatul articolului sau “Military Review” : “Informatiile despre acest fel de tehnologii, prezentate aici, ar fi considerate de catre multi ridicole, din moment ce nu sunt conforme cu realitatea din punctul lor de vedere.
Dar, unii oameni inca mai cred ca Pamantul este plat”.
Acest lucru inseamna ceva, pentru ca daca oamenii nu cred in existenta acestui tip de tehnologie, sau ca este de domeniul SF-ului, acesti oameni se pun in mare pericol, deoarece in acea noapte in care acele 1000 de stele vor straluci din spatiu, atunci cant noul Mesia va fi prezentat lumii, acestia nu vor fi pregatiti si nici nu vor mai avea timp sa se salveze impotriva acestei tehnologii. Acestia nu cred si nu vor avea timp sa se pregateasca.
Acest lucru este exact ceea ce se intampla cu oamenii care sunt convinsi de Satana pentru a crede ca el nu exista, astfel ca ei sa nu aibe nici o aparare impotriva lui – JAH
Manifestarile Universale Supranaturale, prin intermediul manifestarilor Electronice
Cel de-al patrulea pas se refera la manifestarile supranaturale universale, cu mijloace electronice. Acesta contine trei orientari diferite.
Una este de a face omenirea sa creada ca o invazie extraterestra urmeaza sa aibe loc in fiecare oras important de pe pamant, in scopul de a provoca fiecare stat ca sa faca uz de tehnologia lor nucleara, pentru a se apara. In acest fel, ONU va cere ca toti aceia care au arme nucleare sa fie dezarmati, in momentul cand se va dovedi ca invazia este una falsa. Si cum vor sti acest lucru SUA, ca invazia este una falsa ? Ei o vor inscena, bineinteles.
A doua este sa ai faca pe Crestini sa creada ca extazul va aparea odata cu interventia divina a unei civilizatii extraterestre, care vine ca sa salveze omenirea de acel demon salbatic si nemilos. Scopul va fi acela de a contracara orice rezistenta care ar putea sa apara vis-a-vis de implementarea Noii Ordini Mondiale, intr-o perioada foarte scurta, in cateva ore de la inceputul spectacolului din cer.
Cea de-a treia orientare, in cel de-al patrulea pas, este un amestec de forte supranaturale si electronice. Undele folosite atunci vor permite “fortelor supranaturale” sa calatoreasca prin fibrele optice, cablurile TV si electrice, liniile telefonice, pentru a penetra pe toata lumea deoadata. Cipurile se vor afla deja montate la locul lor. Scopul acestor proiectii satanice in toate colturile lumii, cu scopul de a impinge intreaga populatie in isterie si nebunie, pentru a-i face sa dispara intr-un val de sinucideri masive, crime si tulburari psihice permanente. Dupa noaptea celor o mie de stele, populatia din intreaga lume va fi pregatita pentru a-l intampina pe noul Mesia, care o sa restabileasca ordinea si pacea cu orice pret, chiar cu pretul libertatii noastre.
Eliminarea progresiva a banilor si Independenta
Tehnicile utilizate in cel de-al patrulea pas, sun la fel ca cele utilizate in trecut in URSS, pentru a forta oamenii sa accepte comunismul. Aceleasi tehnici vor fi utilizate de catre USA pentru a implementa Noua Ordine Mondiala si Noua Religie Mondiala. Multi oameni se intreaba cand se va intampla acest lucru si cum vor percepe acestia viziunea Celor O Mie de Stele, si evenimentele care vor precede zilele dinaintea evenimentului. Potrivit mai multor rapoarte pe care le-am primit, credem ca va icepe cu un fel de dezastru economic pe plan mondial. Nu un dezastru total, dar de ajuns pentru a le permite sa introduca un fel de bani intermediari, inainte ca sa fie introdusi banii electronici pentru a inlocui banii de hartie sau de plastic. Banii intermediari vor fi folositi pentru a forta pe toti aceia care mai detin economii sa si le cheltuie, deoarece acestia inteleg ca oamenii care nu sunt dependenti de ei vor putea fi cei care sa se razvrateasca impotriva lor. Daca toata lumea este saraca, nimeni nu va putea sa finanteze vreun razboi de vreun fel : banii de hartie vor inceta sa mai existe. Acesta este unul din primele semne.
Dar, pentru a pune in aplicare sistemul monetar electronic in intreaga lume, toti cei care vor putea sa detina bani in viitor, vor trebui sa isi transfere banii pe cale electronica. Inainte de aceasta data, toata lumea va fi cheltuit, inainte de anul 2000, toate rezervele lor de bani. Toata lumea trebuie sa fie 100% dependenta de Consiliu, pentru existenta lor. Pentru a preveni orice fel de independenta, Noua Ordine Mondiala a implementat deja micro-cipuri in animalele salbatice, pasari, pesti, etc. De ce ? Vor sa fie siguri ca oamenii care nu vor accepta Noua Ordine Mondiala nu vor putea sa vaneze sau sa pescuiasca oriunde in lume. Daca acestia incearca, vor fi depistati si urmariti prin satelit, apoi vor fi urmariti si inchisi sau omorati.
Noua Ordine Mondiala face deja schimbari legislative in toata lumea, pentru a face pe toti sa fie dependenti de o singura sursa de aprovizionare. Ei deja schimba legile despre religie si tulbirari psihice, pentru a putea identifica mai usor pe aceia care pot pune in pericol NOM. Cei care sunt descoperiti ca se opun, vor fi trimisi catre Campusurile de eradicare, unde dupa ce vor fi ucisi li se vor recolta organele, care vor fi vandute celora care liciteaza mai mult. Cei care nu sunt ucisi vor fi folositi ca si sclavi sau utilizati in diferite experimente medicale. Scopul acestei dictaturi este de a controla pe toata lumea, peste tot in lume, fara mila si fara exceptie. De aceea noua tehnologie a inceput sa fie introdusa peste tot, este o tehnologie pentru controlul oamenilor. Tehnologia anilor 1940 si 1950 a fost folosita pentru a ajuta oamenii sa aibe o viata mai usoara si mai productiva.
Noua tehnologie este proiectata si construita pentru a urmari si a controla oamenii peste tot. Aceasta tehnologie este fabricata pentru un scop precis, iar sa refuzi a vedea si a recunoaste acest lucru, care este de a subjuga intreaga populatie din intreaga lume, este de a nega aparitia Anticristului si a NOM, noua religie si noul guvern mondial. Daca nu puteti sa vedeti, daca nu puteti sa invatati, daca nu puteti sa intelegeti, atunci voi si familiile voastre si prietenii vostrii veti fi sucombati de flacarile crematoriilor care sunt construite in fiecare oras mare din lume, construite pentru voi. Nimeni nu este in siguranta intr-un Stat Totalitar Politienesc !

 Original Publicat in 1994