miercuri, 13 aprilie 2011

MANDRIA CA PACAT.


În zilele de azi oamenii se schimbă tot mai mult şi mai repede . Unele trăsături de caracter care nu erau onorate înainte , azi sunt la vedere , iar lumea se laudă cu ele . Una din aceste „calităţi” este mândria .
 Deoarece „Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 timotei 3:16-17), voi apela şi în acest caz la Biblie ca să vedem ce spune ea despre mândrie
Pebntu început trebuie să ştim că ….
 1 Dumnezeu urăşte mândria , deci trebuie să o urâm şi noi .
Însuşi împăratul Solomon a zis :
” Frica de Domnul este urîrea răului; trufia şi mîndria, purtarea rea şi gura… mincinoasă, iată ce urăsc eu.”  ( Proverbe 8:13)Dacă cu adevărat vrei să ai un caracter frumos , atunci vei tinde să ai caracterul lui Dumnezeu . Aceeaşi atitudine trebuie să o avem faţă de mândrie , fie că o vedem la alţii fie că o observăm la noi .  Unii încurcă mândria cu respectul de sine , şi cred că dacă sunt mândri – se respectă . Un caracter frumos nu are mândrie , nu caută motive să fie mândru (nu se crede cel mai important din viaţa sa ) . Un caracter frumos caută să aprecieze pe cei din jur , şi se bucură împreună cu ceilalţi .Dacă eşti mândru vei căuta ca toată lumea să facă tot lucrul pentru tine . Am văzut destui pui de cuc , care deşi sunt mari tot caută ca toţi să le facă pe plac (în primul rând părinţii ). Deoarece tot centrul univbersului este el , PROPRIA PERSOANĂ. În consecinţă …. 
2 Mândria aduce cu sine şi ruşinea Dumnezeu spune că odată cu mândria vine şi ruşinea . „Cînd vine mîndria, vine şi ruşinea; dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.” (Proverbe 11:2 )Mândria , lauda de sine  - este încrederea că tot ce se întâmplă cu noi depinde doar de noi şi de ceea ce facem .Mîndria este şi neacceptarea voia lui Dumnezeu pentru tine .Un exemplul de mândrie a fost Diavolul ; el a dorit să fie mai pe sus de Dumnezeu .,Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei; mă voi sui pe vîrful norilor, voi fi ca Cel Prea ‘nalt.`” (Isaia 14:12-14) 
Împăratul Babilonului , Nebucadneţar , a ajuns într-un moment în care imperiul lui împărăţea pământul , iar oraşul lui era  cel mai frumos şi mai bogat din lume . În Babilon erau şi grădinile atârnat (una din cele 7 minuni ale lumii).Într-o zi se întâmpla ca Nebucadneţar se plimba pe acoperişul castelului său şi zicea :„împăratul a luat cuvîntul, şi a zis: ,,Oare nu este acesta Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit eu, ca loc de şedere împărătească, prin puterea bogăţiei mele şi spre slava măreţiei mele?“ Nu se sfîrşise încă vorba aceasta a împăratului, şi un glas s’a pogorît din cer şi a zis: ,,Află, împărate Nebucadneţar, că ţi s’a luat împărăţia!Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, şi vei locui la un loc cu fiarele cîmpului; îţi vor da să mănînci iarbă ca la boi, şi vor trece peste tine şapte vremi, pînă vei recunoaşte că Cel Prea ‘nalt stăpîneşte peste împărăţia oamenilor şi că o dă cui vrea!“  Chiar în clipa aceea, s’a împlinit cuvîntul acela asupra lui Nebucadneţar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mîncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roua cerului, pînă i-a crescut părul ca penele vulturului, şi unghiile ca ghiarele păsărilor.“” (Daniel 4:30-33)Aceste două exemple arată că după mândrie vine pieirea ,şi cădearea. Foarte des oamenii mânaţi de mândrie ajung să-şi jignească persoanele dragi .„Mîndria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înainte căderii. -” (Proverbe 16:18) 
  3Este un păcat .„Fiindcă n’au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.Astfel au ajuns plini de… trufaşi, lăudăroşi…..Şi, măcar că ştiu hotărîrea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sînt vrednici de moarte, totuş, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.” (Romani 1:28-31) 
4 Cel mândru neagă existenţa lui Dumnezeu .O persoană mândră , va insista ca toată atenţia să-i fie acordată doar ei . Nu Creatorului , ci propriei persoane . Astfel va ajunge să nege pe Dumnezeu .„Cel rău zice cu trufie: ,,Nu pedepseşte Domnul! Nu este Dumnezeu!“ Iată toate gîndurile lui.”  (Psalm 10:4)Aceasta îmi tot aminteşte de un copil răsfăţat care doreşte toată atenţia celor din jur . Din păcate,nu toţi au trecut cu succes de etapa  copilăriei .Unii fac orice ca să fie luaţi în seamă . De exemplu vedetele ,chiar ajung să pozeze nud în ziare sau filme . Unii ajung la extreme :se tatuează sub formă de leu , şopârlă , alţii trec la inele pe tot trupul , silicoane , operaţii estetice mostruoase (se semene cu o felină , cu Mona Lisa)şi multe altele . Dar Dumnezeu ne avertizează că :„Căci tot ce este în lume: pofta firii pămînteşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este dela Tatăl, ci din lume.”  (1 Ioan 2:16)Acestea nu vin de la Tatăl luminii , nu promovează El aceste valori , ci lumea , oamenii. 
5 Dumnezeu va pedepsi mândria oamenilor .Deoarece este Judecător , EL va pedepsi acest păcat a oamenilor .  „Aşa vorbeşte Domnul: ,Aşa voi nimici mîndria lui Iuda şi mîndria peste măsură de mare a Ierusalimului. ” (Ieremia 13:9)Dorinţa Lui este ca oamenii să ia exeplul Fiului Său : să recunoască dependenţa de Dumnezeu , şi să facă doar ceea ce doreşte EL , nu ceea ce doreşte lumea . Împăratul Nebucadneţar recunoaşte , după ce trecuse  şapte vremi  :„Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ şi slăvesc pe ‘mpăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sînt adevărate, toate căile Lui sînt drepte, şi El poate să smerească pe cei ce umblă cu mîndrie!” (Daniel 4:37)În cazul în care ajungi să te mândreşti , trebuie să ştii că :„Dumnezeu stă împotriva celor mîndri, dar dă har celor smeriţi.” (Iacov 4:6)Nimeni nu ţi se va opune mai mult decât Dumnezeu .Dacă eşti implicat în lucrarea lui Dumnezeu , nu crede că totul depinde doar de tine . 
 6 Mândria arată un caracter urât a omului „ Căci dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gîndurile rele, preacurviile, curviile, uciderile , furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinlăuntru, şi spurcă pe om.“” ( Marcu 7:21-23 )Dacă în inima ta este doar gunoi , să nu crezi că oamenii nu vor vedea . Dacă inima îţi este murdară şi vorbele tot murdare îţi vor fi . Mândria (trufia) este pusă în rând cu nebunia , cu cei care nu sunt conştienţi de faptele lor .Fugi de peroanele mândre . Ele nu vor putea să-ţi aprecieze pritenia deoarece vor fi prea ocupaţi ca tu s-o apreciezi pe a lor . Ei nu vor putea să lucreze niciodată în echipă . 
 7 Ce să faci dacă ai acest defect de comportament ?Dacă ai realizat pericolul mândriei , atunci cere-I iertare lui Dumnezeu , deoarece orice păcat este un păcat împotriva lui Dumnezeu . În Biblie este redat un caz a împăratului Ezechia :„Dar Ezechia n’a răsplătit binefacerea pe care a primit-o (de la Dumnezeu) căci i s’a îngîmfat inima. Mînia Domnului a venit peste el, peste Iuda şi peste Ierusalim.Atunci Ezechia s’a smerit din mîndria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului, şi mînia Domnului n’a venit peste ei în timpul vieţii lui Ezechia.” (2 Cronici 32:25-26)Fii atent , căci mândria ta poate afecta viaţa celorlalţi . Alege să fii dependent de Dumnezeu, şi să-I dai Lui toată lauda !Dumnezeu să vă dea înţelepciune , ca să fiţi vrednici de chemarea Lui
http://www.youtube.com/watch?v=kYKCVQp74kU&feature=player_detailpage#t=84s 
CUGETARI DESPRE MANDRIE
Dumnezeu este Cel care ne atinge sufletul cu urme de lumină, pentru ca inchisoarea dăruită să fie mai puţin lut şi mai mult templu, iar viaţa începe a se respira aproape apneic dar pe dinăuntru.” (Gabrielle Pierre)
¤ Mândria este mama viciilor, din pricina cãreia si diavolul s-a fãcut diavol, nefiind astfel mai înainte (Sf. Isaac Sirul).
¤ Toate pãcatele sunt urâte înaintea lui Dumnezeu, dar cel mai urâcios pãcat este mândria (Sf. Antonie cel Mare).
¤ Mândria este lipsa cunoasterii lui Dumnezeu (Sf. Maxim Mãrturisitorul).
¤ Mândria este primul pui al diavolului (Avva Evagrie Ponticul).
¤ Doboarã-ti gândul înãltãrii mintii înainte de a te doborî el pe tine (Sf. Efrem Sirul).
¤ Mândria este iubirea de sine pânã la dispretuirea lui Dumnezeu, smerenia este iubirea lui Dumnezeu pânã la dispretuirea de sine (Fericitul Augustin).
¤ Este mai bunã înfrângerea cu smerenie, decât biruinta cu mândrie (Patericul).
¤ Dacã va începe sã te stãpâneascã mândria, adu-ti aminte cum din cauza ei pier toate roadele virtutii si ea va fugi de la tine (Avva Isaac Pustnicul).
¤ Mândria nu-i un semn al belsugului în virtute, cãci, precum multe fructe înclinã crengile pomului la pãmânt, tot asa prisosul virtutii creeazã un sentiment smerit (Sf. Nil Ascetul).
¤ Nu te ridica la înãltime, ca sã nu cazi în adâncime (Sf. Grigorie Teologul).
¤ Mândria este defãimare de Dumnezeu, iar trufia este defãimare de oameni (Sf. Teofilact).
¤ Mândria este întâia nãscutã a mortii. Ea a omorât pe îngeri în cer si pe Adam pe pãmânt (Sf. Grigorie Dialogul).
¤ Slava desartã este alungatã de lucrarea în ascuns, iar mândria de vointa de a pune pe seama lui Dumnezeu toate isprãvile (Sf. Maxim Mãrturisitorul).
¤ Pe cel smerit multi îl iubesc, iar pe cel mândru si înfumurat îl urãsc si oamenii care au acelasi duh de mândrie (Avva Iacov).
¤ Sã gresesti si sã gândesti multe despre tine este mai rãu decât pãcatul însusi (Sf. Ioan Hrisostom).
¤ Cel ce zideste pe propria sa putere cade, precum cade si se prãvãleste la pãmânt cel ce calcã pe pânzã de pãianjen (Sf. Nil Ascetul).
¤ Multi au dezbrãcat toate hainele de piele. Dar pe cea de pe urmã, cea a slavei desarte, numai cei ce au dispretuit-o pe maica ei, adicã dorinta de a-si plãcea lor (Avva Ilie Ecdicul).
¤ Trufia produce o cugetare confuzã, întrucât ea constã în douã nestiinte: a ajutorului lui Dumnezeu si a neputintei proprii (Sf. Isaac Sirul).
¤ Cel ce se mândreste cu darurile naturale, adicã cu mintea ascutitã, cu usurinta priceperii, cu iuteala judecãtii si cu alte capacitãti cãpãtate fãrã muncã, acela nu va primi niciodatã bunãtãtile supranaturale. Cãci cel ce este necredincios în cele putine va fi necredincios si plin de slavã desartã si în cele multe (Sf. Ioan Scãrarul).
¤ Strãlucirea fulgerului aratã de mai înainte bubuitura tunetului, iar slava desartã, prin aparitia ei, vesteste mândria (Sf. Nil Sinaitul).
¤ Mare este înãltimea smeritei cugetãri; adâncã este prãpastia înaltei cugetãri si de aceea vã sfãtuiesc sã o iubiti pe prima, sã nu cãdeti în cea de-a doua (Avva Isidor).
¤ Trei gropi ne sapã nouã demonii: întâi dau lupta împotriva noastrã pentru a ne opri de a face binele; al doilea, dacã nu reusesc, cautã sã ne abatã si sã fãptuim binele fãrã Dumnezeu; dacã nici asa nu reusesc, întrebuinteazã a treia groapã: ne laudã pentru binele fãptuit, ca sã ne umflãm de mândrie (Sf. Ioan Scãrarul).
¤ Dupã cum cineva nu nimiceste numai un mãdular al trupului, ci întreg trupul, asa si mândria nu stricã numai o parte a sufletului, ci întreg sufletul (Sf. Casian Romanul).

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu